Til hovedinnhold
Norsk English

Konstruksjonslaboratoriet

Hovedaktivitetene i konstruksjonslaboratoriet er testing av strukturer, strukturelle komponenter og materialer. Typiske problemstillinger omfatter tretthetstesting, strekkfasthet og bruddtesting. Det eksperimentelle arbeidet kombineres ofte med analytisk eller numerisk analyse.

Kontaktpersoner

Konstruksjonslaboratoriet MARINTEK
Konstruksjonslaboratoriet ved MARINTEK

Kontaktinformasjon