Til hovedinnhold
Norsk English

MARINERG-i DRI PP - Europeisk Distribuert Forskningsinfrastruktur

MARINERG-i har som misjon å samordne forskningsinfrastruktur testfasilitetene for EU Offshore Renewable Energy (ORE) for å akselerere utviklingen og realisere potensialet i denne sektoren.

Kontaktperson

ORE består av bølgekraft, tidevannskraft og offshore vind.

Verden gjennomgår for tiden en betydelig endring innen alle aspekter av energiforsyning, og det store potensialet til ORE er derfor et viktig element i den fremtidige energiforsyningen i Europa. Gjennom akselerert teknologiutvikling vil MARINERG-i bidra til at målene i den såkalte “European Green Deal” blir nådd. Dette vil i sin tur styrke europeisk vitenskapelig- og teknologisk ekspertise samt fremme innovasjon innen ulike ORE-teknologier. Ved å konsolidere investeringer som er gjort i ulike europeiske land på test-infrastruktur og ekspertise, vil MARINERG-i kunne være en portal for å tilby tjenester fra ulike laboratorier av beste kvalitet og fungere som en magnet for å tiltrekke ytterligere finansiering.

Etter en vellykket søknad var MARINERG-i en av 11 nye Europeiske forskningsinfrastrukturer som ble lagt til ESFRI 2021-veikartet. ESFRI - European Roadmap for Research Infrastructures - stimulerer implementeringen av disse fasilitetene og inneholder topp europeiske vitenskapsfasiliteter basert på en grundig evaluering og utvelgelsesprosedyre.  

Med Irland som koordinerende land støttes MARINERG-i  for øyeblikket også nasjonalt av Belgia, Portugal, Spania og Storbritannia, og har betydelig støtte fra enkeltinstitusjoner i Frankrike, Nederland, Italia, Norge og Tyskland. SINTEF Energi AS er norsk partner. Et av laboratoriene i  MARINERG-i er SINTEF Energi sin Smartgrid lab der aktører kan emulere og teste ulike elektriske egenskaper i sitt ORE-system.

Det europeiske teamet går nå inn i en forberedelsesfase (PP - Preparatory Phase) der de etablerer de juridiske, styringsmessige, vitenskapelige og forretningsmessige forholdene som kreves for å implementere MARINERG-i DRI som en felleseuropeisk distribuert infrastruktur.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2024

Utforsk fagområdene