Til hovedinnhold
Norsk English

Bølgekraft og tilknytning til strømnettet

I utviklingen av bølgekraft-konverterere (Wave Energy Converters – WEC-er) er overvåkningsteknologi viktig i alt fra å optimalisere bølgeenergien som utvinnes i det første trinnet av energikonverteringen til hvordan energien integreres i kraftsystemet.

Kontaktperson

Mange overvåkningsteknologier har evnen til å utvide frekvensresponsen hos bølgekraftkonvertereren. Dette forbedrer energiuttaket for andre frekvenser enn enhetens naturlige frekvens, som avhenger av geometrien til primærenergiomformeren. Et installasjonssted har varierende bølgeforhold, og dermed vil overvåkningsteknologi være et viktig verktøy for å øke den økonomiske levedyktigheten til bølgekraft.

Utfordringene for storskala bølgeanlegg har mange av de samme utfordringene som andre variable fornybare energisystemer, eksempelvis avstanden til fastlandet (som for havvindparker) og kraftvariasjon. Noen utfordringer er imidlertid spesifikke for bølgekraft, for eksempel hvordan bølgeforhold påvirker konvertererenes levetid, samt det store mangfoldet innen bølgekraft-konverterere. Konverteringsteknologien for bølgekraft  er fortsatt på et tidligere stadium i utviklingen enn den er for havvindparker og solcelleanlegg. Kun noen få systemer har til nå eksportert energi til strømnettet.

SINTEF utvikler løsninger som fremmer utviklingen av teknologi for bølgekraft; fra styring av kraftuttakssystemer til tilkobling til strømnettet. Forskningserfaringen som SINTEF har innen nettforbindelser til havvindparker kan også bidra til utviklingen av bølgeparker.

Våre forskningsområder og tjenester består av:

  • Utvikling av bølge-til-nett-modeller (numeriske modeller som representerer dynamikken til delsystemer fra de innfallende bølgene til det mottakende elektrisitetsnettet)
  • Kontrollere WEC-er (enkeltenheter og anlegg med enheter) for optimal energiutvinning
  • Kontroll av WEC-er for samsvar med nettkoder og nettstøtte
  • Målinger av virkningen av å integrere høye andeler av bølgekraft i elektrisitetsnett
  • Integrering av bølgeenergi i frittstående kraftsystemer
  • Evaluering av hvordan bølgekraft kan komplementere andre variable fornybare ressurser, f.eks. vind- og solkraft.

Nettkobling av bølgeparker er en del av vår kompetanse på nettilknytning av havvindparker

Utforsk fagområdene