Til hovedinnhold
Norsk English

IMPACT

IMPACT var et forsknings- og innovasjonsprosjekt som hadde som mål å utvikle og demonstrere en neste generasjons testemetode for bølgekraft-konvertere («wave energy converters - WECs».

Kontaktpersoner

IMPACT-prosjektet har utviklet og demonstrert en ny testemetode for bølgekraft-konvertere. Den «dual hardware-in-the-loop» testplattformen utvider funksjonaliteten til den allerede etablert «hardware-in-the-loop» teknikken.

Testplattformen består av to testrigger som også utviklet gjennom prosjektet: én «Drivetrain rig» for testing av hele drivverket og én «Structural components rig» for testing av strukturelle komponenter og fortøyningsliner.

Denne tilnærmingen reduserer risikoene forbundet med WEC-utvikling ved å benytte seg av fordelene med «hardware-in-the-loop», samtidig som avhengighet mellom delsystemer tas i betraktning. På denne måten kan den øke den tekniske modenheten av både enkelte nøkkeldeler og bølgekraft-konverter som en helhet.

IMPACT ble avsluttet 30. juni 2024. 

Les mer om IMPACT på prosjektets nettside.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024