Til hovedinnhold

Om SINTEF Energi

Om SINTEF Energi

Administrerende direktør

Styre og ledelse

Styret

 • Alexandra Bech Gjørv  (leder), Konsernsjef, SINTEF
 • Kristin Lian, Konserndirektør Nett, Hafslund Nett
 • Mona Askmann, Direktør kompetanse og FoU, Energi Norge
 • Stein-Iver Koi, Bransjesjef, Norsk Industri
 • Randi Viksund, Senior Vice President HSE&Q, GASSCO
 • Ingvald Strømmen, Dekan, NTNU
 • Ove Wolfgang , forsker, SINTEF Energi
 • Svend Tollak Munkejord , sjefforsker, SINTEF Energi
 • Marit Jagtøyen Mazzetti , forsker, SINTEF Energi

Ledelse

Nøkkeltall og fakta

Nøkkeltall per 31.12.2016

 • Aksjekapital 7,5 mill kr
 • Egenkapital 339 mill kr
 • Driftsinntekter 439 mill kr
 • Antall ansatte 240
 • Investeringer 5,6 mill kr

Eierforhold

Organisasjon

Organisasjonskart SINTEF Energi januar 2017
Organisasjonskart SINTEF Energi januar 2017

Forskningsavdelinger:

Energisystemer
Forskningssjef
Knut Samdal

Elkraftteknologi
Forskningssjef
Dag Eirik Nordgård

Gassteknologi
Forskningssjef 
Mona Jacobsen Mølnvik

Termisk Energi
Forskningssjef 
Petter Egil Røkke

EnergiTrainee

SINTEF Energi AS, Institutt for elkraftteknikk ved NTNU, BKK Nett AS, Lyse Elnett AS, Hafslund Nett AS, Statnett SF, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Energibedriftenes landsforening (Energi Norge) har i samarbeid etablert en EnergiTrainee-ordning innen nettvirksomheten.

EnergiTraineene engasjeres for en periode på to år. I løpet av denne perioden inngår 3 opphold, hver på ca 8 måneder. Det første oppholdet er hos SINTEF Energi, mens de siste oppholdene tilbringes hos to av de øvrige samarbeidspartnerne.

EnergiTrainee
EnergiTrainee