Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF Energi


Kontaktperson

Styre og ledelse

Styret

Ledelse

Nøkkeltall og fakta

Nøkkeltall per 31.12.2022

  • Aksjekapital 7,5 mill kr
  • Egenkapital 534 mill kr
  • Driftsinntekter 688 mill kr
  • Antall ansatte 301

Organisasjon

Organisasjonskart SINTEF Energi februar 2019
Organisasjonskart SINTEF Energi mai 2019

Stab
Viseadministrerende direktør Per Normann Mikalsen

Forskningsavdelinger:

Energisystemer
Forskningssjef Knut Samdal

Elkraftteknologi
Forskningssjef Dag Eirik Nordgård

Gassteknologi
Forskningssjef  Mona Jacobsen Mølnvik

Termisk Energi
Forskningssjef  Petter Egil Røkke

EnergiTrainee

SINTEF Energi AS, BKK Nett AS, Statnett SF, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Elvia, Lnett, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Energibedriftenes landsforening (Energi Norge) har i samarbeid etablert en EnergiTrainee-ordning innen nettvirksomheten.

EnergiTraineene engasjeres for en periode på to år. I løpet av denne perioden inngår 3 opphold, hver på ca 8 måneder. Det første oppholdet er hos SINTEF Energi, mens de siste oppholdene tilbringes hos to av de øvrige samarbeidspartnerne.

EnergiTrainee
EnergiTrainee