Til hovedinnhold

Om SINTEF Energi

Om SINTEF Energi

Administrerende direktør
930 37 742

Styre og ledelse

Styret

 • Alexandra Bech Gjørv (leder), Konsernsjef, SINTEF
 • Geir Kulås, Adm.direktør  Skagerak Nett AS
 • Eivind Heløe, Direktør  Energi Norge
 • Ragnhild A. Katteland, Direktør Nexans Norway
 • Liv Monica Stubholt, Partner Advokatfirmaet Selmer DA
 • Ingrid Schjølberg, Dekan og professor, NTNU IE fakultetsadministrasjonen
 • Olav Bolland, NTNU IV fakultetsadministrasjonen
 • Svend Tollak Munkejord, sjefforsker, SINTEF Energi
 • Maren Istad, forsker, SINTEF Energi
 • Gunnar Berg, forsker, SINTEF Energi

Ledelse

Nøkkeltall og fakta

Nøkkeltall per 31.12.2020

 • Aksjekapital 7,5 mill kr
 • Egenkapital 451 mill kr
 • Driftsinntekter 512 mill kr
 • Antall ansatte 269
 • Investeringer i vintenskapelig utstyr, bygg og inventar 10,8 mill kr. 
  I tillegg har SINTEF Energi finansiert deler av ELPower Lab og HighEFF Lab som etter planen skal være ferdig i 2022, med egne midler.

Eierforhold

Organisasjon

Organisasjonskart SINTEF Energi februar 2019
Organisasjonskart SINTEF Energi mai 2019

Stab
Viseadministrerende direktør Per Normann Mikalsen

Forskningsavdelinger:

Energisystemer
Forskningssjef Knut Samdal

Elkraftteknologi
Forskningssjef Dag Eirik Nordgård

Gassteknologi
Forskningssjef  Mona Jacobsen Mølnvik

Termisk Energi
Forskningssjef  Petter Egil Røkke

EnergiTrainee

SINTEF Energi AS, Institutt for elkraftteknikk ved NTNU, BKK Nett AS, Lyse Elnett AS, Hafslund Nett AS, Statnett SF, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Energibedriftenes landsforening (Energi Norge) har i samarbeid etablert en EnergiTrainee-ordning innen nettvirksomheten.

EnergiTraineene engasjeres for en periode på to år. I løpet av denne perioden inngår 3 opphold, hver på ca 8 måneder. Det første oppholdet er hos SINTEF Energi, mens de siste oppholdene tilbringes hos to av de øvrige samarbeidspartnerne.

EnergiTrainee
EnergiTrainee