Til hovedinnhold
Norsk English

Kontakt oss

SINTEFs likestillingsplan

SINTEF har utviklet en likestillingsplan (GEP) tilpasset kravene i kvalifikasjonskriteriene i Horisont Europas arbeidsprogram. GEP vil tre i kraft i alle våre juridiske enheter og datterselskaper[1] innen 1. januar 2022.

SINTEFs Plan for kjønnsbalanse - 1. januar 2022.pdf

SINTEF’s Gender Equality Plan - 1. January 2022.pdf

SINTEF hilser dette kravet fra EU-kommisjonen velkommen og deler følelsen av at det haster med å oppnå kjønnsbalanse i forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Dette er en nøkkel til å få til innovasjonene som trengs for å løse de komplekse utfordringene samfunnet vårt står overfor. Likestillingsplanen i SINTEF skal ikke være et statisk dokument som skal rapporteres årlig, men et dynamisk og nyttig sett med retningslinjer, verktøy og KPIer som skal gjøre likestillingsarbeid til en naturlig del av vår daglige ledelse, forskning og innovasjonsaktiviteter. Vår GEP vil oppfylle kravene angitt i de generelle vedleggene til Horisont Europa, men enda viktigere vil det fremme kontinuerlige forbedringer i organisasjonen vår som vil hjelpe oss å levere verdensledende innovasjoner og forskningsresultater.

SINTEF er underlagt likestillings- og diskrimineringsloven som pålegger alle arbeidsgivere å arbeide aktivt, målrettet og systematisk for å fremme likestilling og forebygge diskriminering på arbeidsplassen. Denne loven ble endret 1. januar 2020 for å gi en mer omfattende beskrivelse av organisasjonenes plikter til å drive likestillingsfremmende og diskrimineringsforebyggende aktiviteter, og rapportere om dette årlig.

SINTEFs GEP vil imøtekomme de nye nasjonale lovkravene samt kravene fra Horisont Europas arbeidsprogram.

[1] SINTEF består av følgende juridiske enheter, hvorav Stiftelsen SINTEF enten er eneste eier eller majoritetseier: SINTEF AS, SINTEF Energi AS, SINTEF Ocean AS, SINTEF Manufacturing AS, inkludert følgende datterselskaper: SINTEF TTO, SINTEF Nord, SINTEF Ålesund, SINTEF Narvik, SINTEF Helgeland.