Til hovedinnhold
Norsk English

Kontakt oss

Slik arbeider SINTEF med åpenhetsloven


Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022.

SINTEF arbeider med å identifisere og vurdere mulige negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i konsernets leverandørkjede.

Våre leverandører må besvare en leverandørevaluering og vi utfører bakgrunnssjekk for å kunne avdekke mulige negative påvirkninger. Dersom det avdekkes negativ påvirkning starter vi dialog med leverandør for å rette opp og bestemme tiltak som er forholdsmessige i forhold til betydning og omfang av den negative påvirkningen.

Henvendelser til SINTEF angående informasjonsplikt og åpenhetsloven utføres via e-post til .

Her kan du lese SINTEFs styre sin redegjørelse for aksomhetsvurdering (2023). 
Redegjørelse, 2022: SINTEFs styres redgjørelse for aktsomhetsvurdering (2022).

Les mer om Bærekraft i SINTEF - Hvordan SINTEF forskning bidrar til FNs bærekraftsmål . 

Utfyllende informasjon om åpenhetsloven er tilgjengelig på  Forbrukertilsynets nettsider.

Kontaktperson