Til hovedinnhold
Norsk English

EnergiTrainee

EnergiTrainee-ordning innen nettvirksomheten

EnergiTraineene er ansatt i 2 år som er delt opp i 3 opphold, hvert på 8 måneder, hos de 7 bedriftene i Energitraineeordningen. Disse tre oppholdene gir innblikk i nettbransjen fra tre ulike sider; forskning, nettselskap og myndighetsorgan/bransjeorganisasjon. Ett av oppholdene vil være hos SINTEF Energi (forskningsorganisasjon), ett hos Statnett, Lnett eller BKK (nettselskaper) og ett hos NVE, Fornybar Norge eller DSB (myndighetsorganer/bransjeorganisasjon).

EnergiTrainee-ordningen gir en unik mulighet til å utvikle seg faglig. I SINTEF Energi kan det være mulig å jobbe videre med temaer fra masteroppgaven. Det er viktig å komme med innspill og påvirke egne arbeidsoppgaver. Sammen med erfarne kollegaer gis EnergiTraineene mulighet til å arbeide med aktuelle problemstillinger sett fra ulike aktører i bransjen. Målet er at EnergiTraineene skal oppnå god kompetanse innenfor prioriterte områder i løpet av EnergiTrainee-perioden.

EnergiTraineene opparbeider seg et godt nettverk i bransjen gjennom opphold ved ledende bedrifter og deltakelse på viktige konferanser og kurs. Dette gir et god utgangspunkt for videre karriereutvikling. Hvert år engasjeres en/to/tre nye EnergiTraineer med oppstart i begynnelsen av august.

Kontaktperson:

Maren Istad

Maren Istad

Forsker