Til hovedinnhold
Norsk English

Ingeborg Graabak

Seniorforsker

Jeg forsker på energi- og kraftsystemer i Europa og Afrika, i Norge og lokalt. Jeg arbeider for å framskaffe ny kunnskap som hjelper næringsliv og industri til å utvikle framtidens bærekraftige systemer. Jeg har ledet flere prosjekter innen dette temaet, bl.a et EU prosjekt for utvikling av en åpen modelleringsplattform for analyse av energitransisjonen i Europa - Open ENTRANCE.

Utdanning

Jeg har mastergrad i teknologi (sivilingeniør) i Teknisk kybernetikk og PhD i Elkraftteknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Doktorgraden min handlet om balansering av variabel vind- og solkraftproduksjon med norsk vannkraft.

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Ingeborg-Graabak

ORCID

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-2391-9074

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Prinsens gate 1
Trondheim