Til hovedinnhold
Norsk English

Open ENTRANCE

COP21 avtalen og EU målene for 2020, 2030 og 2050 setter rammene for Europa sin transisjon mot et lavutlippssamfunn. Endring av energisystemet er svært sentral del av dette.

Kontaktperson

Energimodeller som for tiden brukes til å planlegge, støtte og verifisere energienpolitikk på nasjonalt og europeisk nivå omfatter ikke fullt ut og integrerer alle de nye utfordringene som denne overgangen gir, som desentralisering og variabilitet i strømforsyningen, behovet for fleksibilitet, kort og langsiktig markedsdynamikk, integrering av energisystemene, utbredelse av innovative teknologier og samspillet mellom det økende antall uavhengige aktører.

H2020 prosjektet Open ENTRANCE svarer på disse utfordringene. Prosjektet tar for seg utvikling, bruk og formidling av en åpen, transparent og integrert modell plattform for å analysere transisjon av energisystemet i Europa til en lavutslippsframtid.

Plattformen vil inneholde state-of-the-art modeller og data. Dette vil forenkle og forbedre diskusjonen mellom forskere, beslutningstakere og industri om sentrale spørsmål i transisjonen av energisystemet.

Open ENTRANCE vil forbedre kvaliteten på modelleringen av Europas transisjon av energisystemet på flere måter:

 • Gjøre den åpne platformen (inkludert data og modeller) tilgjengelig for tredje-parts aktører
 • Linking av modeller som gjør det mulig å kjøre analyser raskere og å gjennomføre en rekke sensitivitetsanalyser
 • Ved å integrere stor-skala empiriske data om menneskelig adferd i energimodellene
 • Ved å kombinere top-down og bottom-up studier
 • Ved komparative studier med ulike modeller
 • Kvaliteten på hver av modellene som vil bli brukt i analysene

Open ENTRANCE vil demonstrere funksjonaliteten til plattformen ved å utføre scenario analyser og makroøkonomiske analyser av energitransisjonen. Open ENTRANCE vil utarbeide anbefalinger til beslutningstakere om mulige utviklingsbaner mot lavutslipps energisystemet og makroønonomiske konsekvenser av disse.

Plattformen tillater tredjeparts brukere å knytte egne modeller til plattformen og til å utføre komparative studier til resultatene fra Open ENTRANCE. Partneren IIASA garanterer at plattformen vil være åpen tilgjengelig minst 10 år etter prosjektets avslutning. Hvis nye prosjekter vil bruke plattformen, er det mulig å utvikle den videre. Open ENTRANCE bygger på en rekke nasjonale og europeiske energimodelleringsprosjekter. 

Konsortiet omfatter 14 partnere:

 • Technical University Wien, Austria
 • Denmark Technical University, Denmark
 • Technical University Berlin, Germany
 • KADIR HAS University, Turkey
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU), Norway
 • UNIVERSIDAD PONTIFICIA Comillas, Spain
 • DEUTSCHES INSTITUT FUR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (DIW), Germany
 • Fraunhofer IEE, Germany
 • ENERGIEINSTITUT AN DER JOHANNES KEPLER UNIVERSITAT LINZ VEREIN, Austria
 • ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), France
 • INTERNATIONALES INSTITUT FUER ANGEWANDTE SYSTEMANALYSE (IIASA), Austria
 • NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO, Netherlands
 • Stiftung World Future Council (WFC), Germany
 • SINTEF Energi, Norway, Coordinator

SINTEF Energi ved Ingeborg Graabak skal koordinere prosjektarbeidet. World Future Council er ansvarlig for formidling og kommunikasjon. 45 brukerpartnere har signert sin interesse for prosjektet, blant annet flere av Europas største energiselskap. Open ENTRANCE vil arrangere en rekke workshops for brukerpartnere, Energy Modellering Platform for Europe (EMP-E) samt en workshop i Europaparlamentet.

SINTEF Energi vil bruke Open ENTRANCE for å utvikle lignende prosjekter og aktiviteter. Open ENTRANCE gir en mulighet til å utvikle norsk energimodelleringsekspertise og for å vise ulike roller for vannkraft i fremtidens lavutslipps energisystem i Europa.

The Open platform in the EU project Open ENTRANCE
The Open platform in the EU project Open ENTRANCE

Open ENTRANCE er et 4-årig prosjekt med et budsjett på i underkant av 5 millioner Euro.
EU Grant no 835896-999513221

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023