Til hovedinnhold

HydroBalance

HydroBalance

Norske vannkraftmagasiner tilbyr muligheten for å balansere den økende vindkraftproduksjonen i Europa

Norske vannkraftmagasiner tilbyr muligheten for å balansere den økende vindkraftproduksjonen i EuropaFoto: Antti Eloranta

Europeiske land er i ferd med å øke andelen av fornybar energi i sin kraftproduksjon, og bringer mer energiproduksjon fra vind og solenergi på kraftmarkedet. Variabelen skaper varierende art av disse energikilder økt behov for å balansere forbruk og produksjon. Hydroelektrisk kraftproduksjonssystemer kan lagre energi ved lagring av vann i reservoarene og gir fleksibel drift, men det er også mulig å lagre energi for senere kraftproduksjon ved å pumpe vann fra et nedre reservoar til et høyere. Norske vannkraftmagasiner har betydelig lagringskapasitet, og det er betydelig interesse i Norge til å balansere etterspørsel og generasjon over forskjellige tidsskalaer på det europeiske kraftmarkedet.

HydroBalance prosjektet adresserer noen sentrale utfordringer for utviklingen av storskala energibalansering og lagring fra Norsk Hydro.

Publisert torsdag 16. juli 2015
928 90 463

Prosjektvarighet

2013 - 2017