Til hovedinnhold
Norsk English

OpenMod4Africa: Et EU finansiert globalt samarbeid for å styrke Afrikas energifremtid

OpenMod4Africa, tar sikte på å utvikle bærekraftige og pålitelige energisystemer i Afrika, og er ventet å ha en betydelig innvirkning på kontinentets energilandskap.

Kontaktperson

OpenMod4Africa har som mål å adressere utfordringen med energifattigdom. Selv om Afrika huser noen av de beste fornybare ressursene på planeten, manglet fortsatt 596 millioner mennesker tilgang til moderne energi i 2021, noe som utgjør omtrent 43% av kontinentets befolkning på nesten 1,2 milliarder.

OpenMod4Africa har som mål å utvikle et sett av energisystem modeller for å kunne analysere scenarier til bærekraftige, sikre og konkurransedyktige energisystemer i Afrika.  Det åpne modellsettet vil bygge på EU-prosjekter som Open ENTRANCE, Plan4RES og FocusAfrica, og vil tilpasse og videreutvikle energisystemmodeller i samsvar med afrikansk kontekst og behov.

Modellene er skalerbare og kan anvendes på byer, industrier og land. Videre er et hovedmål for OpenMod4Africa å bygge kapasitet om energisystemmodellene i akademia. Fire afrikanske universiteter vil aktivt delta i tilpasningen av modeller og gjennomføringen av to regionale case-studier. Denne tilleggskapasiteten og de åpne modellene vil gjøre det mulig for universitetene å utdanne nye generasjoner av eksperter innen energisystemmodellering for energiindustrien i Afrika.

Et nettverk av energiindustrier og universiteter i 26 afrikanske land vil også være involvert. Disse aktørene vil bli invitert til å bruke modellene og delta i opplæringsaktiviteter. De vil også bli invitert til et permanent nettverk av ekspertise, som vil bli utviklet for ytterligere kapasitetsbygging og samarbeid etter prosjektets avslutning.

Utnytte Afrikas fornybare ressurser

Afrika besitter rikelig med fornybare energiressurser som sol, vind og vannkraft, som har potensial til rene og bærekraftige løsninger.

Ved å samarbeide tett med afrikanske universiteter og eksperter har prosjektet som mål å utvikle den nødvendige kunnskapen og verktøyene for å analysere og planlegge afrikanske energisystemer. Dette vil sikre at Afrika selv kan utvikle sitt energisystem og maksimere fordelene med sine fornybare ressurser.

Case-studier og samarbeid fra øst til vest

Afrika er delt inn i fem kraftsamarbeidsområder. OpenMod4Africa vil fokusere på landene som er inkludert i Vest- og Østsamarbeidet for energi i Afrika. Disse casene vil undersøke og utvikle energiscenarier spesifikke for hver region, og adressere de unike utfordringene og mulighetene de står overfor.

Til slutt har OpenMod4Africa som mål å samarbeide med andre pågående initiativer for å maksimere virkningene av prosjektet og skape synergier.

Om OpenMod4Africa

Konsortiet består av 15 partnere og 2 tilknyttede partnere. Åtte av partnerne er afrikanske.

Viktige langvarige virkninger av det treårige prosjektet inkluderer å gjøre det mulig for akademikere og beslutningstakere i Afrika å gjennomføre egne analyser for optimal utvikling av deres energisystem, forsyne en mye større del av befolkningen med energi, og etablere et system basert på den betydelige andelen fornybar energi på kontinentet.

Partnere:

Tilknyttede partnere:


Prosjektet er finansiert av Horizon Europe, Grant no. 101118123


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026

Utforsk fagområdene