Til hovedinnhold
Norsk English

NORSTRAT

Prosjektet NORSTRAT utarbeidet en "Nordic Power Road Map 2050" om hvordan det nordiske kraftsystemet kan utvikles til å bli fritt for utslipp av CO2.

Kontaktperson

Prosjektet var basert på scenarier fram til 2050 og gjorde kvantitative analyser av kraftsystemet med særlig vekt på behov for transmisjonsnett. Påvirkning på kraftsystemet fra elektrifisering av transport- og varmesektoren inngår. Videre inngår anbefalinger av hvilke politiske tiltak som er nødvendige for utvikling av transmisjonsnettet og for elektrifisering av transportsektoren.

Alle scenariene er basert på en vesentlig utbygging av ny fornybar energi i Norden. Den nye fornybare energien er vindkraft i hele Norden, bioenergi i Sverige og Finland, småskala vannkraft i Norge samt litt solkraft sør i regionen. I alle scenariene vil det bli en økt integrering mellom de nordiske landene. I to av scenariene vil det bli vurdert lønnsomme investeringer i økte overføringsforbindelser til land utenfor Norden.

Det finnes allerede identifiserbare prosjekter for nærmere 200 TWh ny fornybar energi i Norden. Mange av prosjektene er på et tidlig stadium og vil kanskje ikke bli realisert. De gjenspeiler likevel en omfattende interesse for å bygge fornybar energi i Norden, og ca 70 TWh årlig fossil kraftproduksjon bør over tid kunne erstattes med produksjon fri for utslipp av CO2. Det vil i tillegg være mulig å bygge ut ytterligere produksjon. Overskuddet kan eksporteres til Nordens naboland, erstatte noe av produksjonen fra atomkraft eller benyttes i ny kraftkrevende industri. Konsekvenser av ulike transmisjonsforbindelser mellom Norden og andre land analyseres. Bruk av norsk vannkraft for balansering av variabel vind- og solkraft inngår også.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2011 - 2015