Til hovedinnhold
Norsk English

Visjon


SINTEF Energi AS er et anvendt forskningsinstitutt som skaper innovative energiløsninger.

Vi tilbyr den fremste forskningsbaserte kunnskapen for å gi våre kunder verdiøkende løsninger og tjenester.

Vår strategiske fokus:
• Energieffektivisering
• CCS
• Vannkraft
• Havvind
• Bioenergi
• Systemintegrasjon av fornybar energi
• Smartgrids
• Transmisjon
• Gassteknologi, LNG og hydrogen
• Undervanns kraftforsyning og prosessering
• Energipolitiske rammevilkår
• Utslippsfri transport