Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Energis historie


1951
24. november, Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF) oppnevner et interimsstyre som får oppgaven å forberede opprettelsen av Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI).

1953
Sivilingeniør Olav S. Johansen ansettes som laboratoriesjef med bosted i Trondheim.

1956 
Planer for bygging av et laboratorium på NTHs område i Trondheim.

1957
En analog nettmodell anskaffes og installeres i modlertidige lokaler på NTNU.
Den 2. mai 1957 settes gravearbeidene i gang for EFI-bygget.

1958
EFI offisielt opprettet ved et Stortingsvedtak av 14. februar

1959
I oktober kunne administrasjons- og laboratoriebygget på Gløshaugen tas i bruk. EFI var kommet under eget tak med bl a Elektroavdelingen på NTH som nærmeste nabo. Det var totalt 15 ansatte, og man kunne sette i gang for fullt.

1967
Prøvestasjonen på Lista settes i drift i samarbeid med Vest-Agder Energiverk.

1975
Norske Elektrisitetsverkers Forening (NEVF) beslutter kollektiv finansiering av forskningsprosjekter ved EFI gjennom øremerkede deler av medlemskontingenten.

1976
EFI organiseres i en Elverkseksjon og en Industriseksjon. Industriseksjonens personell får sin arbeidsplass på Elektroavdelingen, NTH.

1980
Infotron AS etableres

1983
Firmaet Energidata AS etableres

1984
Utbygging av NTNU/Elektro og EFI

1985
Adm. direktør Nils A. Selseth slutter ved EFI i juli og sivilingeniør Knut Herstad ansettes i august som ny adm. direktør.

1986
Fra 1. januar oppløses Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) samtidig som NTNF og SINTEF stifter Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt A/S (EFI), et aksjeselskap tilsluttet SINTEF-gruppen. Selskapets aksjekapital er 6 mill. kr fordelt over 600 aksjer som ikke kan omsettes. Aksjene er fordelt med 51% på SINTEF, 42% på Norske Elektrisitetsverkers Forening (NEVF) og 7% på Landsforeningen for Elektroteknisk Industri (LEI).

Firmaet TransiNor AS etableres 

1990
Navnet endres til Energiforsyningens Forskningsinstitutt A/S

1994
Adm. direktør Knut Herstad slutter ved EFI i august og sivilingeniør Sverre Aam ansettes samtidig som ny adm. direktør.

1995
Oppstart byggeprosjekt for utvidelse av EFI-bygget.

1996
Firmaet Powel Data etableres

1998
Store deler av SINTEF Energi slås sammen med EFI. Nytt navn blir SINTEF Energiforskning AS. Instituttet har nå omlag 200 ansatte.

I august starter det nye multifakultære studieprogrammet Energi og miljø ved NTNU med omlag 100 nye studenter.

Den 11. september innvies Avvanningslaboratoriet. Dette er en fellessatsing NTNU/SINTEF Energiforskning.

Den 28. september stiftes EMIL - Energi- og Miljø Ingeniørenes Linjeforening ved NTNU. SINTEF Energiforskning er den første hovedsponsor for EMIL.

1999
Firmaene Computational Industry Technologies AS (ComputIT) og Dtech AS etableres

Den 1. oktober iverksettes ny organisasjonsstruktur ved instituttet. Antall forskningsavdelinger reduseres fra sju til fem: Kraftproduksjon og marked, Kraftnett, Elkraftteknikk, Termisk energi samt Klima- og kuldeteknikk.

2001
Deler av SINTEF Bygg og miljø (avdeling for Hydrologi og vassdrag) slås sammen med SINTEF Energiforskning.
Instituttet er 50 år den 24. november

2010
Navnet endres til SINTEF Energi AS

2011
Adm. direktør Sverre Aam slutter og Inge Gran ansettes samtidig som ny adm. direktør.

2015
Kronprins Haakon Magnus åpner SINTEF Energy Lab 2. september 2015.