Til hovedinnhold
Norsk English

EU-prosjekter ved SINTEF Energi


EU flag

EU prosjekter ved SINTEF Energi

PRIMED

PRIMED

Start:
Slutt:

Omforming av primærsektoren for å maksimere utviklingen av bioøkonomi

Willow

Willow

Start:
Slutt:

Helhetlige og integrerte digitale verktøy for utvidet levetid og lønnsomhet av havvindparker

SynoProtein

SynoProtein

Start:
Slutt:

Fangst av karbon fra syntesegass til enkeltcelleprotein (ECP) og bruk som ingrediens i fiskefôr

FLEX4H2 – Dekarbonisert Kraft

FLEX4H2 – Dekarbonisert Kraft

Start:
Slutt:

Prosjektet tar sikte på å validere et brenselsfleksibelt, to-trinn (sekvensielt) forbrenningssystem, kalt Constant Pressure Sequential Combustor (CPSC) og utviklet av Ansaldo Energia, for drift med enhver hydrogenkonsentrasjon i naturgass, opptil...

H2Glass

H2Glass

Start:
Slutt:

Fremme hydrogen (H2)-teknologier og smarte produksjonssystemer for å redusere karbonutslippene i glass- og aluminiumssektoren. Estimert reduksjon er 80%.

ReZilient

ReZilient

Start:
Slutt:

- Redoks-mediert hybrid sink-luft flytbatterier for mer motstandsdyktige integrerte kraftsystemer.

DECAGONE

DECAGONE

Start:
Slutt:

Innenfor EU går opptil en tredjedel av energien til industrielle termiske prosesser tapt som spillvarme. Potensiell kraftproduksjon fra denne ressursen ved full bruk av ORC-teknologi (Organic Rankine Cycle) ville representere omtrent 7,6 millioner...

TRANSITION

TRANSITION

Start:
Slutt:

Fremtidige hydrogenassisterte gasskraftturbiner for effektiv integrasjon av karbonfangst

TREASoURcE

TREASoURcE

Start:
Slutt:

Territorielle og regionale demonstrasjoner av systemiske løsninger av sentrale verdikjeder og deres replikasjoner for å implementere sirkulær økonomi

ACCSESS

ACCSESS

Start:
Slutt:

Gir tilgang til kostnadseffektiv, realiserbar, sikker og fleksibel CCUS.

LINCCS: Carbon Links

LINCCS: Carbon Links

Start:
Slutt:

Carbon Links (LINCCS) – Kobler kostnadseffektive og permanente offshore-lager i stor skala gjennom hele verdikjeden.

IMPACT

IMPACT

Start:
Slutt:

IMPACT er et forsknings- og innovasjonsprosjekt hvor målet er å utvikle og demonstrere neste generasjons testing av bølgekraftinstallasjoner (Wave Energy Converters).

FlexPlan

FlexPlan

Start:
Slutt:

Advanced methodology and tools taking advantage of storage and FLEXibility in transmission and distribution grid PLANning.

IMPACTS9

IMPACTS9

Start:
Slutt:

IMPACTS9 skal støtte leveransen av FoU-aktivitetene skissert i 'Implementation Plan for CCUS' gjennom å tilby koordinering og støtte til private og offentlige aktører med nøkkelroller for progresjonen av de skisserte aksjonene på kort sikt.

SETWIND

SETWIND

Start:
Slutt:

Den strategiske energiteknologiplana for EU (SET-Plan) ble lagt fram i 2008 og oppdatert i 2015. Den koordinerer europeisk forsking og innovasjon innen lavkarbonteknologi.

Open ENTRANCE

Open ENTRANCE

Start:
Slutt:

Energisystemmodeller brukes blant annet til å forstå ulike utviklingsbaner for energisystemet og konsekvenser av disse.

TotalControl

TotalControl

Start:
Slutt:

Målet for prosjektet TotalControl er å utvikle styringsverktøy for neste generasjon vindkraft anlegg.

HydroFlex

HydroFlex

Start:
Slutt:

HydroFlex prosjektet har til hensikt å utvikle ny teknologi som tillater høy fleksibilitet i operasjon av vannkraftverk. Med fleksibel operasjon menes raske effektendringer, hyppige start-stop, og muligheter for et bredere spekter av kraftsystem...

Megaroller

Megaroller

Start:
Slutt:

MegaRoller var et prosjekt som hadde fokus på utvikling av en ny og større Power Take Off (PTO) enhet på hele 1 MW for bruk i en såkalt Oscillating Wave Source Converter (OSCW - oscillerende bølgekraftkonverter).

CHEERS

CHEERS

Start:
Slutt:

Prosessen som benyttes i CHEERS er innrettet mot fjerning av forbrenningsrelatert CO2.

MARINET2

MARINET2

Start:
Slutt:

Basert på prosjektet MaRINET, arbeider EU H2020 prosjektet MaRINET2 mot en visjon om å ta ut potensialet for fornybar energi i havet.

SuperSmart

SuperSmart

Start:
Slutt:

SuperSmart-prosjektet har som mål å oppnå viktige miljøfordeler gjennom rask implementering av effektive varme- og kuldesystemer, i tillegg til å sørge for betydelige økonomiske fordeler gjennom redusert energibruk i hele den europeiske...

DryF

DryF

Start:
Slutt:

Det overordnede målet med DryFiciency prosjektet er å hjelpe Europeiske energiintensive sektorer til å oppnå høyere energieffektivitet, et lavere CO2 avtrykk og en bærekraftig produksjon ved å innføre konkurransedyktig energigjenvinning fra...

MultiPACK

MultiPACK

Start:
Slutt:

Demonstrasjon av neste generasjons standardiserte, integrerte systempakker for kjøling og oppvarming til kommersielle og offentlige bygninger basert på miljøvennlige CO2-kompressoraggregater.

GATEWAY

GATEWAY

Start:
Slutt:

GATEWAY er et Horisont 2020 prosjekt for å aksellerere igangsetting av CO2-fangst, -transport og -lagring i Europa.

CEMCAP

CEMCAP

Start:
Slutt:

Horisont 2020 prosjektet CEMCAP samler sementindustrien og forskningskompetanse innen CO2-håndtering.

ERIGrid

ERIGrid

Start:
Slutt:

ERIGrid – Europeisk forskningsinfrastruktur som skal støtte teknologiutvikling, validering og rulle ut prosjekt innenn området SmartGrid

Market4RES

Market4RES

Start:
Slutt:

Post-2020 framework for a liberalised electricity market with a large share of Renewable Energy Sources

BestPaths

BestPaths

Start:
Slutt:

BestPaths prosjektet vil bidra til å løse utfordringene med å integrere store mengder fornybar energi i Europas energimiks.

IRPWind

IRPWind

Start:
Slutt:

Målsetningen med IRPWind er en sterkere integrasjon av Europeisk vindkraftforskning med målsetning å skape en overgang til lavkarbon samfunnet samt å opprettholde og øke Europeisk konkurranseevne innen området.

EcoGrid EU

EcoGrid EU

Start:
Slutt:

The project offers Europe a fast track evolution towards Smart Grids dissemination and deployment in the distributed electricity grid.

ECCO – European value Chain for CO2

ECCO – European value Chain for CO2

Start:
Slutt:

ECCO var et forskningsprosjekt med målsetning å fremskynde etableringen av CO2 fangst, transport og lagring verdikjeder, som er en av de sentrale teknologiene for å redusere klimabelastningen fra CO2.