Til hovedinnhold
Norsk English

DECAGONE

Innenfor EU går opptil en tredjedel av energien til industrielle termiske prosesser tapt som spillvarme. Potensiell kraftproduksjon fra denne ressursen ved full bruk av ORC-teknologi (Organic Rankine Cycle) ville representere omtrent 7,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter spart per år på europeisk nivå.

Kontaktperson

Det overordnede målet med DECAGONE er å utvikle en innovativ teknologi for utnyttelse av industriell spillvarme. De foreslåtte innovasjonene vil gjøre ORC-systemer mer effektive, kostnadseffektive og tilpasningsdyktige for bred industriell bruk. De vil bli demonstrert ved hjelp av en 2 MW-enhet integrert i et stålproduksjonsanlegg i Třinec, Tsjekkia, som eies av Třinecké železárny, morselskapet til partneren Energetika Třinec.

Prosjektet har tre mål:

  • Økt effektivitet
  • Lavere total eierkostnad
  • Systemreplikerbarhet og markedspotensial

SINTEFs hovedaktiviteter i prosjektet er:

  1. Utvikling og evaluering av grunnleggende system-design; som inkluderer de første beregninger av forventede ytelser, i tillegg til driftsbetingelser og ytelseskrav til de enkelte hovedkomponentene i systemet
  2. Varmeveklser-design – SINTEF er ansvarlige for å utforme optimale varmevekslere for demonstratoren, og evaluere og sammenlikne alternative varmeveksler-teknologier som kan være aktuelle for fremtidige applikasjoner

Du finner mere informasjon om prosjektet på DECAGON sine nettsider.

Prosjektet involverer totalt 16 partnere fra 10 land med mål om å demonstrere potensialet til ORC -teknologi (Organic Rankine Cycle) for utnyttelse av spillvarme i alle sektorer av europeisk industri og interessen for ESCO (Energy service company) -modellen for å akselerere spredningen av denne teknologien.

Partnere:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2026

Utforsk fagområdene