Til hovedinnhold

FRIENDSHIP (Forthcoming Research and Industry for European and National Development of SHIP)

FRIENDSHIP (Forthcoming Research and Industry for European and National Development of SHIP)

FRIENDSHIP samler forskningsinstitusjoner, industridesignere, teknologier og varmeleverandører i samme konsortium for å forene ferdigheter slik at man kan øke og kontrollere varmetilførselstemperaturen fra solenergi i henhold til prosessbehov.

Prosjektet vil evaluere i hvilken grad en høy andel oppvarming og kjøling ved hjelp av solvarme vil redusere avhengigheten til industrielle prosesser av fossile energikilder, og å kvantifisere økonomiske gevinster knyttet til bruk av termisk solenergi i en kontekst hvor det fossile    energmarkedet og klimabetingelser er under utvikling.

FRIENDSHIP er et prosjekt finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram, og er koordinert av Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives fra Grenoble, Frankrike.

Les mere om dette prosjektet på #SINTEFblogg:
FRIENDSHIP: Better Industrial Solar Heating Solutions

Partnere:  


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 884213.


 

Publisert fredag 12. februar 2021
Forskningsleder
958 47 389

Prosjektvarighet

2021 - 2024