Til hovedinnhold
Norsk English

FRIENDSHIP (Forthcoming Research and Industry for European and National Development of SHIP)

FRIENDSHIP samler forskningsinstitusjoner, industridesignere, teknologier og varmeleverandører i samme konsortium for å forene ferdigheter slik at man kan øke og kontrollere varmetilførselstemperaturen fra solenergi i henhold til prosessbehov.

Kontaktperson

Prosjektet vil evaluere i hvilken grad en høy andel oppvarming og kjøling ved hjelp av solvarme vil redusere avhengigheten til industrielle prosesser av fossile energikilder, og å kvantifisere økonomiske gevinster knyttet til bruk av termisk solenergi i en kontekst hvor det fossile    energmarkedet og klimabetingelser er under utvikling.

FRIENDSHIP er et prosjekt finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram, og er koordinert av Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives fra Grenoble, Frankrike.

Les mere om dette prosjektet på #SINTEFblogg:
FRIENDSHIP: Better Industrial Solar Heating Solutions

Partnere:  


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 884213.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Utforsk fagområdene