Til hovedinnhold
Norsk English

DryF

Det overordnede målet med DryFiciency prosjektet er å hjelpe Europeiske energiintensive sektorer til å oppnå høyere energieffektivitet, et lavere CO2 avtrykk og en bærekraftig produksjon ved å innføre konkurransedyktig energigjenvinning fra spillvarme og øke energiforsyningssikkerheten. Prosjektet setter søkelys på ulike former av tørking, men resultatene vil kunne brukes i en rekke andre sammenhenger.

Kontaktperson

Prinsippskisse for den åpne varmepumpesyklus i DryF, basert på mekanisk rekompresjon (MVR)
Prinsippskisse for den åpne varmepumpesyklus i DryF, basert på mekanisk rekompresjon (MVR)

SINTEFs rolle

SINTEF har ansvar for den delen av prosjektet som omhandler "åpen varmepumpesyklus" hvor det utvikles og testes en ny og moderne oljefri turbokompressor til å gjenvinne varme fra en dampbasert tørker, ofte betegnet som Mechanical Vapour Recompression (MVR).

MVR lager ikke varme på samme måte som en vanlig varmepumpe, men rekomprimerer dampen som dannes i hovedprosessen, som her er tørking. Ved damptørking mates fuktig produkt inn i tørkeren i en atmosfære av overhetet damp. Den overhetede dampen sørger for at produktet varmes opp og vannet fordamper fra produktet. Deler av den avkjølte, men fortsatt overhetede dampen blir rekomprimert til et høyere trykk og temperaturnivå av MVR kompressoren. Deretter kondenseres den mot resten av den avkjølte dampen fra tørkekammeret, som nå varmes opp og føres tilbake med nytt produkt som skal tørkes. Innføring av MVR i tørkere og inndampere har vist å føre til 60-80% energireduksjon.

Innovasjonen i DryF prosjektet er at oppnåelig trykk og temperaturløft er vesentlig høyere enn eksisterende teknologi. Samtidig er systemet mye mer kompakt takket være DC-motorer og turbokompressorteknologi. For dette prosjektet kan vi demonstrere et trykkforhold på 6 bar for et 2-steg system.

Hvorfor bruke DryF konseptet?

Med DryF konseptet er det mulig å redusere energiforbruket med opp til 80%. For en damptørker tilsvarer dette å gå fra et spesifikt energiforbruk fra rundt 800 kWh/kg til 200 kWh/kg. Samtidig skifter man ut energibruket fra fossilt brensel til mer miljøvennlig strøm, som nærmest eliminerer klimagassutslippet. Med andre ord, man sparer både penger og miljø!

Prinsippskisse for den åpne varmepumpesyklus i DryF, basert på mekanisk rekompresjon (MVR)

DryF er et 4år langt Innovarion Action (IA) prosjekt, finansiert av programmet "Horizon 2020 Research & Innovation Framework" under Energy Efficienct 2016-2017 utlysningen og tema "Valorisation of waste heat in industrial systems (SPIRE PPP)". Konsortiumer består av av 12 partnere, hvorav 2 forskningsinstitutter, 3 SMB og 7 store industripartnere. Sammen arbeides det om de spesifikke utfordringene rundt tapt spillvarme fra energiintensive industrier.

Energi og brensel står for mellom 20% og 40% av produksjonskostnadene til flere av disse industriene og genererer store CO2 utslipp. DryFiciency skal øke energieffektiviteten ved å designe, konstruere, teste og demonstrere forskjellige høytemperatur varmepumper til forskjellige industrier.

Vil du vite mer? Sjekk ut de andre demonstrasjonsenhetene.


Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2020

Utforsk fagområdene