Til hovedinnhold
Norsk English

MARINET2

Basert på prosjektet MaRINET, arbeider EU H2020 prosjektet MaRINET2 mot en visjon om å ta ut potensialet for fornybar energi i havet.

Kontaktperson

Om MaRINET

 

De spesifikke og målbare målene for MaRINET2 er:

 • Standardisering av tester implementert av ulike lands testinfrastruktur. Dette sammen med en uavhengig verifikasjonsprosess for analyse og aksept av resultater som genereres av bølge-, tidevanns-, offshore-vind- og multimodale systemer under test i det transnasjonale forsker aksess programmet.
 • Forbedre kvaliteten, robustheten og nøyaktigheten av fysisk modellerings- og testpraksis som drives av MaRINET2-infrastrukturer. Utvikle nye fysiske modelleringsrutiner for systemer og delsystemer under utvikling for ORE-systemer, spesielt der det ikke foreligger standardisering.
 • Gi tilgang til felles relevant forskningsinfrastruktur relatert til ORE (Offshore Renewable Energy)-forskning, for å fremme nettverk mellom forskere i Europa gjennom transnasjonal tilgang til infrastrukturen og å oppmuntre til utveksling og formidling av forskningsresultater gjennom brukermøter.
 • Levere nye og representative standardiserte testprosedyrer som skal vedtas av MaRINET2-infrastrukturer innenfor Transnational Access-programmet.
 • Styrke nettverk mellom ulike europeiske forskningsinfrastrukturer, bedre kapasitet og evner gjennom trening og utveksling av ansatte på kortere forskningsopphold.
 • Designe og implementere en samlet e-infrastruktur for å demonstrere distribusjon av data og virtuelle tjenester ved bruk av denne e-infrastrukturen.
 • Optimalisere bruk og utnyttelse av prosjektresultater
 • Tilby høykvalitetsopplæring (spesifikke tekniske ferdigheter og viktige generiske og overførbare ferdigheter) som er relevante for ORE til både akademia og industri gjennom opprettelse og drift av et kortkurs og webinarprogram med en sterk hands-on-komponent.
 • Bidra til forbedring av kunnskapsoverføring mellom forskningssentre, akademia og industri.
 • Utvikle en EU-standard for utdanning på ORE.

SINTEF Energi tilbyr i dette prosjektet aksess til SmartGrid lab'en for internasjonale forskere.


Prosjektet er finansiert under EU H2020. 


 Prosjektpartnere:

 • University College Cork (Koordinator)
 • Aalborg Universitet
 • Biscay Marine Energy Platform SA (BiMEP)
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (INSEAN)
 • Consorcio Para el Diseno, Constructcion, Equipamiento y Exploitacion de la Plataforma Oceanica de Canarias (PLOCAN)
 • CSC – Tieteen Tietoteknikan Keskus OY
 • Denmarks Tekniske Universitet
 • Ecole Centrale de Nantes
 • Ente Vasco de la Energia (EVE)
 • European Marine Energy Centre (EMEC)
 • Fundacao Eurocean
 • Fundacion CENER-CIEMAT (CENER)
 • Fundacion Centro Tecnologico de Componentes
 • Fundacion Instituto de Hidraulica Ambiental de Cantabria
 • Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Tecnalia)
 • Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover
 • Institut Francais de Recherche pour L'exploitation de la Mer (Ifremer)
 • Mariene Informatie Service MARIS BV
 • National University of Ireland Galway
 • Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
 • Ocean Energy Europe
 • Oceanide
 • Offshore Renewable Energy Catapult
 • SINTEF Energi AS
 • SmartBay Ireland Limited
 • SSPA Sweden AB.
 • Stichting Dutch Marine Energy Centre
 • Stichting Maritiem Research Instituut Nederland (Marin)
 • The Queens University Belfast
 • The University of Edinburgh
 • The University of Exeter
 • Universita Degli Studi Di Firenze (CRIACIV LABIMA)
 • University of Limerick
 • University of Plymouth
 • University of Strathclyde
 • University of Surrey
 • Uppsala Universitet
 • WAVEC Offshore Renewables – Centro de Energia Offshore Associacao

Les mer på prosjektets nettside. 


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2021

Utforsk fagområdene