Til hovedinnhold
Norsk English

SuperSmart

SuperSmart-prosjektet har som mål å oppnå viktige miljøfordeler gjennom rask implementering av effektive varme- og kuldesystemer, i tillegg til å sørge for betydelige økonomiske fordeler gjennom redusert energibruk i hele den europeiske dagligvaresektoren.

Kontaktperson

Kjøledisk i dagligvarebutikk

Målgruppen for prosjektet er alle som tar beslutninger om ny teknologi, alle som leverer og optimaliserer løsninger, fastsetter rammeverk og støtter bruk av grønnere løsninger i den europeiske dagligvaresektoren.

Blogger fra SuperSmart:

SuperSmart har til hensikt å fjerne de ikke-teknologiske barrierene (forståelse, kunnskap – politisk, sosial og organisatorisk) innen dagligvaresektoren for å fremme overgangen til integrerte energieffektive løsninger, samtidig som det totale energibehovet for både oppvarming og kjøling tas i betraktning. Disse barrierene skal «angripes» og fjernes.

SuperSmart skal bidra med støtte til dagligvaresektoren ved å integrere hele verdikjeden i prosessene – dvs. alt fra utstyrsprodusenter, designere og konsulenter til selgere og sluttbrukere. En av prosjektets oppgaver er å fremme integrerte energiløsninger (inkludert fornybare energikilder), noe som vil redusere energiforbruket i sektoren betydelig.

SuperSmart skal være et kunnskapssenter for hele sektoren og skal sørge for tilpasset opplæring. I tillegg skal prosjektet utvikle kriteriene og det tekniske underlaget som er nødvendig for å få til en vellykket etablering av en ny, europeisk merkeanordning for dagligvarebutikker – «ECOlabel». Gjennom utveksling av verdifull informasjon og ny kunnskap kan vi nå ut til hele sektoren, og ved å introdusere møteplasser kan man få relevante tilbakemeldinger vedrørende merkeanordningen.

 

SuperSmart har tre hovedmål:

 • Å fjerne ikke-teknologiske barrierer for å effektivisere oppvarming og kjøling innenfor den europeiske dagligvaresektoren
 • Å øke kompetansenivået med hensyn til energieffektive dagligvarebutikker blant både teknisk og ikke-teknisk personell gjennom promotering og opplæring
 • Å bidra til å introdusere en ny europeisk «ECOlabel» for dagligvarebutikker gjennom å utarbeide utkast til kriterier for en slik merkeanordning

SuperSmart hjelper dagligvarebutikker med å:

 • Redusere energiforbruk og miljøfotavtrykk
 • Øke de økonomiske fordelene ved å spare energi i tillegg til å redusere service- og vedlikeholdskostnader
 • Bruke den beste og mest modne teknologien
 • Etterleve alle regelverk og miljøforpliktelser

SuperSmart finansieres gjennom Horisont 2020, EUs rammeprogram for innovasjon, prosjektnummer 696076.


Prosjektpartnere:

 • SINTEF Energi AS, Norge
 • SHECCO SPRL, Belgia
 • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR, Italia
 • UMWELTBUNDESAMT UBA, Tyskland
 • KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN KTH, Sverige
 • TECHNISCHE UNIVERSITAT BRAUNSCHWEIG TUBS, Tyskland
 • FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS CIRCE, Spania
 • DPTU ENERGIJA DOO Energija doo, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia
 • International Institute of Refrigeration IIR, Frankrike

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2018