Til hovedinnhold
Norsk English

LEANWIND - Logistic efficiencies and naval architecture for wind installations with novel developments

Den overordnede tanken med LEANWIND-prosjektet var å innføre såkalte «lean»-prinsipper til havvindindustrien for å redusere energikostnadene for denne energikilden.

Kontaktperson

Dette skulle gjøres gjennom å utvikle nye, avanserte teknologier og verktøy som kan bidra til å strømlinjeforme hele livssyklusen og verdikjeden for havvindparker. SINTEF Energi sin rolle i dette EU-prosjektet var å utvikle en simuleringsmodell for å studere vedlikeholdsstrategier og kost-nytte-vurdere teknologier utviklet i resten av prosjektet.

Se mer informasjon om prosjektet på de engelske sidene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2013 - 2017

Utforsk fagområdene