Til hovedinnhold
Norsk English

Iver Bakken Sperstad

Seniorforsker

I faglag Kraftsystemforvaltning i avd. Energisystemer i SINTEF Energi. Erfaring med risikoanalyse, probabilistiske/sannsynsbaserte metodar, simulering, optimering og beslutningsstøtte. Held på med forsking innan nettplanlegging/nettutvikling for transmisjons- og distribusjonsnett, leveringspålitelegheitsanalyse, sårbarheitsanalyse(/resiliens), fleksibilitet i kraftsystemet og fleksibilitsressursar, modellering av drift og vedlikehald og logistikk for havvindparkar.

Utdanning

Sivilingeniør i fysikk og matematikk frå NTNU i 2008. (Teknisk fysikk, fordjuping i teoretisk fysikk.)
PhD i fysikk frå NTNU i 2012 (kondenserte mediers teori, storskala Monte Carlo-simulering av kvantemekaniske modellar av superleiiande system).

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/iver-bakken-sperstad-19233587

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Iver-Bakken-Sperstad

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-4827-6431

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Prinsens gate 1
Trondheim