Til hovedinnhold
Norsk English

BEPPo - Blue Energy Production in Ports

Prosjektet hadde som overordnet mål å øke innovasjonsevnen til havner ved å gi dem en større rolle i produksjon av marin fornybar energi (bølgekraft, tidevannskraft og havvindkraft). SINTEF Energi sin hovedrolle i prosjektet var å bidra i en studie av relevante prosjekter på produksjon av marin fornybar energi.

Kontaktperson

Utfyllende informasjon finner du på de engelske sidene.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2013 - 2014

Linker:

Intern finansiering:
NOWITECH