Til hovedinnhold
Norsk English

Offshore vind drift og vedlikehold

Drifts- og vedlikeholdskostnader utgjør en betydelig andel i totalkostnaden til offshore vindkraft.

Kontaktperson

Utviklingen av forbedrete eller nye løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindturbiner og vindparker er derfor et viktig bidrag til å gjøre offshore vindkraft mer kostnadseffektiv.

SINTEF Energi har utviklet modeller og verktøy for å optimere drift og vedlikehold og har kompetanse på inspeksjon og tilstandskontroll av komponenter i vindturbiner, spesielt elektriske komponenter, og vindparkens nettilknytning.

EU og vindkraftbransjen har satt seg ambisiøse mål til kostnadsreduksjon for å gjøre vindkraft, og spesielt offshore vindkraft, mer kostnadseffektive. Andelene til totalkostnadene som kommer fra drift- og vedlikehold kan ligge for offshore vindkraftanlegg opp mot 30 %. Et viktig bidrag til kostnadsreduksjonen må derfor komme gjennom forbedrete og nye løsninger og teknologier for drift- og vedlikehold av vindparker, vindturbiner og vindturbinkomponenter.

Mer kostnadseffektiv drift- og vedlikehold kan oppnås enten ved å øke påliteligheten til komponentene (f.eks. gjennom forbedret komponentdesign), gjennom vedlikeholdstilpasning (dvs. komponenter som lar seg enkelt vedlikeholde), ved å optimere drift (f.eks. redusere driftspåkjenninger gjennom forbedrete kontrollsystemer), ved å ha bedre kontroll over teknisk tilstand (f.eks. gjennom nye og forbedrete inspeksjons- og tilstandskontrollmetoder) eller ved å ha tekniske løsninger, forbedrete vedlikeholdstiltak eller gode strategier som redusere nedetiden i tilfelle det oppstår feil (f.eks. en organisasjon med god vedlikeholdsevne, forbedrete vedlikeholdsrutiner og planleggingsverktøy, eller bruk av nye eller forbedrete adkomstløsninger).

SINTEF Energi kan tilby kompetanse, metoder og verktøy innen følgende områder:

  • Modellering av drifts- og vedlikeholdsfasen for havvindparker (f.eks. NOWIcob)
  • Modellering av sammenhengen mellom drift, påkjenninger, tilstand og levetid
  • Estimering av (rest-)levetid basert på informasjon om teknisk tilstand og drift
  • Tilstandskontroll og -overvåking av elektriske komponenter
  • Analyse av sviktsannsynlighet og tilhørende risiko
  • Utvikling av strategier for optimal drift- og vedlikehold
  • Analyse av vedlikeholds- og reinvesteringstiltak samt vurdering av kost-nytte knyttet til ulike tiltak, vedlikeholdsstrategier og tekniske løsninger

Utforsk fagområdene