Til hovedinnhold
Norsk English

ProgLast

Prosjektets hovedmål er å utvikle metoder og verktøy for å prognosere fremtidens lastbehov på aggregert nivå (regional- og transmisjonsnett) for opptil 20 år frem i tid.

Kontaktperson

Nettselskaper har i oppgave å bygge ut det norske strømnettet i takt med behovet – men de siste årene har både Strømnettutvalgets rapport og Regjeringens svar på denne slått fast at vi har for lite kapasitet i nettet. Hvorfor har ikke nettselskapene klart å forutse behovet?

Det norske kraftsystemet står i store økninger i kraftetterspørsel som krever endringer i grunnleggende arbeidsprosesser og forbedrede beslutningsunderlag for å forutse investeringsbehovene. ProgLast skal forske på og utvikle en metodikk for langtidsprognosering av etterspørsel etter kraft, både energi og effekt.

Arbeidet gjøres sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statnett, regionale nettselskaper og SINTEF Energi. Metodikken vil implementeres i nettselskapenes analysemiljøer i og etter prosjektperioden, gjennom NVEs pågående prosess med å fornye ordningen med kraftsystemutredninger.

Resultatene fra prosjektet vil gi nettselskapene nødvendig underlag til å forutse kraftetterspørselen fremover og dermed å kunne utvikle strømnettet samfunnsøkonomisk rasjonelt.

Prosjekteier

Prosjektpartnere


ProgLast er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) delfinansiert av Norges forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2026

Utforsk fagområdene