Til hovedinnhold
Norsk English

Susanne Sandell

Forsker

Susanne Sandell
Avdeling:
Energisystemer
Kontorsted:
Trondheim

Jeg er forsker ved avd. Energisystemer. Jeg begynte våren 2021. Forskningen min handler om planlegging av strømnettet, og hvordan nettet kan utvikles for å møte fremtidens kraftetterspørsel. Før jeg begynte i SINTEF tok jeg en doktorgrad ved NTNU.

Utdanning

Jeg har mastergrad i nanoelektronikk (sivilingeniør) og doktorgrad i varmetransport på nanoskala fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), i en forskningsgruppe på Institutt ved konstruksjonsteknikk som het Nanomekanisk Lab. I doktorgraden min arbeidet jeg med instrumentering, som dreier seg om å bygge måleinstrumenter på lab og bruke programmering for å få de ulike instrumentene til å fungere sammen, lagre måledata og analysere måledata.

Kompetanse og fagområder

Nettplanleggingsmetodikk, fleksibilitet i kraftsystemet, risikobasert beslutningsstøtte, lastprognosering

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/susanne-sandell-195056b0/

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-1906-6790

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Prinsens gate 1
Trondheim