Til hovedinnhold
Norsk English

Sikker utkobling av små feilstrømmer i lavspenningsnett - Sluttrapport fra OptiNett-prosjektet

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer hovedresultatene fra prosjektet Optimal håndtering av utfordringer i svake lavspenningsnett (OptiNett). Det er gjort en vurdering av tekniske løsninger som kan bidra til sikker utkobling innen 5 sek. (NEK 400) av små feilstrømmer i stikkledninger og tilknyttede installasjoner i IT-/TT-nett. Vurderingen har omfattet egnethet og risiko ved bruk av asynkronmotor, batteri/omformer, 1000V og vern.
Basert på teoretisk grunnlag og utløsekarakteristikker for vern foreslås en forenklet metode for identifisering av behov for tiltak ved små feilstrømmer, samt en metode (mal) for risikovurdering og dokumentasjon av løsninger i konkrete nett.
Asynkronmotor og batteri/omformer gir et strømbidrag til feilstrømmen ved fase-fase (topolt) kortslutning som kan være tilstrekkelig til å løse ut vern. Ulempen med motor er at den stasjonære spenningen senkes. Batteri/omformer bidrar også til å forbedre spenningskvaliteten i nettet. 1000V, som er en velkjent løsning, gir økt feilstrøm når ledningsimpedansen reduseres mer enn impedansen i ekstra transformatorer. Disse løsningene egner seg best når kundene har konsentrert tilknytning og gjerne på enden av radialen. Skifte til andre typer av vern kan gi redusert utløsetid.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2023

Forlag

Fornybar Norge Oslo

Hefte nr.

464-2023

ISBN

978-82-436-1086-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin