Til hovedinnhold
Norsk English

OptiNett - Optimal håndtering av utfordringer i lavspenningsnett

Lavspenningsnettet i Norge er mange steder så svakt at sikker utkobling ved kortslutninger i nettet eller i kundens installasjoner ikke kan garanteres.

Kontaktperson

Konsekvensen av at vern ikke løser ut ved kortslutning er varmgang i ledere og komponenter, som igjen vil kunne medføre brann. Kostnadene for å forsterke nettet til tilstrekkelig nettstyrke er estimert til mellom 9 og 33 milliarder kroner.

Hovedidéen bak OptiNett-prosjektet er å redusere kostnader gjennom å legge til rette for at nye metoder som garanterer sikker utkobling ved kortslutninger i svake lavspenningsnett og lavspenningsinstallasjoner tas i bruk av nettselskapene. Kostnadsestimater viser at bruk av alternative løsninger kan redusere investeringsbehovet med opptil 80 % i enkelte tilfeller.

Nettselskap forvalter en samfunnskritisk infrastruktur og stiller derfor høye krav til sikkerhet og pålitelighet ved innføring av nye produkter eller metoder. For at nettselskapene skal kunne ta i bruk alternative løsninger som sørger for sikker utkobling er det derfor nødvendig at utstyret testes, verifiseres og dokumenteres. Dette vil gjøre i prosjektet gjennom detaljerte simuleringer og forsøk utført i det nasjonale smartgridlaboratoriet.

Prosjektet vil bidra til å øke sikkerheten i lavspenningsnettet og i kundenes lavspenningsinstallasjoner gjennom at områder hvor det ikke er mulig å garantere sikker utkobling kan utbedres raskere enn ved bruk av dagens løsninger. Planleggingsmetodikken som skal utvikles vil kunne gjøre nettplanleggere i stand til å foreta mer optimale investeringsbeslutninger avhengig av grad av usikkerhet i behovsutvikling. Reduserte kostnader hos nettselskapene vil over tid føre til redusert nettleie hos sluttbrukerne. Dette vil medføre en samfunnsøkonomisk nytte.

Prosjektet vil også utføre risikovurdering og dokumentere at løsningene oppfyller de strenge kravene til sikkerhet i forskriftene. Verifisering av alternative løsninger er tid- og kompetansekrevende og krever verktøy nettselskapene normal ikke har tilgang til. Prosjektet skal derfor utviklel prestandarder for å gjøre det enklere for nettselskapene å ta i bruk alternative løsninger til nettforsterkning for å garantere sikker utkobling.

Prosjektdeltakere:


Prosjektet er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet støttet av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2021

Utforsk fagområdene