Til hovedinnhold
Norsk English

FlexOps DP1 Testcase

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet i prosjektet FlexOps – Støttesystem for fleksibilitet til bruk i nettdrift. Prosjektet er et Pilot-E-prosjekt med prosjektpartnere: Kongsberg Digital, Tensio, Elvia, Mørenett, Pixii, Smartgridsenteret og SINTEF Energi. Prosjektperioden er 2022-2023. Rapporten beskriver metodikk for karakterisering av nettutfordringer og for evaluering av potensiale for fleksibilitet. Eksempler på case fra tidligere forsknings- og pilotprosjekter er presenterte, som grunnlag for vurdering av relevante case i FlexOps-prosjektet.
Basert på workshoper og dialog med prosjektpartnere våren 2022 er følgende case mest relevante for prosjektet: 1) Elbillading (hurtiglading og hjemmelading), 2) Tilknytning av ny industri og 3) Nettområde med ikke tilstrekkelig spenningskvalitet. Kombinasjoner av case er også relevant, som f.eks. 1) Småkraft, spenningsproblematikk, lange radialer og ladestasjoner eller 2) Industri på lang radial med spenningsproblemer.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 331781

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2023

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

2022:00856

ISBN

978-82-14-07579-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin