Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av kopla hav- og landnett

Målet med prosjektet er å etablere kunnskapsgrunnlag og metodikk nødvendig for å utvikle eit samfunnsøkonomisk fordelaktig og robust kopla hav- og landnett.

Kontaktpersoner

I 2022 meldte den norske regjeringa om planar om å tildele areal for 30 GW med havvindkraft innan 2040. Dette inneber at det kjem eit kraftsystem til havs med den same kapasiteten som det eksisterande norske kraftsystemet. Dei neste tiåra må vi med andre ord klare å integrere massive mengder med fornybar energi frå havvind i det norske og det europeiske energisystemet. Dette må skje på ein måte som er effektiv økonomisk sett på same tid som forsyningssikkerheita blir ivareteke gjennom overgangen. 

Prosjektpartnere:


Prosjektet er et Kompetanse- og samarbeidsprosjekt delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Utforsk fagområdene