Til hovedinnhold
Norsk English

Megaroller

MegaRoller var et prosjekt som hadde fokus på utvikling av en ny og større Power Take Off (PTO) enhet på hele 1 MW for bruk i en såkalt Oscillating Wave Source Converter (OSCW - oscillerende bølgekraftkonverter).

Kontaktperson

MegaRoller ble avsluttet i 2021.

Dette er en kategori bølgekraft systemer som bruker bunnhengslede plater som svinger i takt med bølgebevegelsen til vannpartiklene nær havbunnen (typisk 10 m-25 m vanndybde). Utvikling og demonstrasjon av PTO for en 1 MW OWSC-enhet er basert på flere maskinvare- og programvareinnovasjoner som vil skje i prosjektet.

MegaRoller vil generere omfattende kunnskap innen PTO-design og kontrollsystemer, med sikte på å redusere de nåværende energikostnadene (Levelized Cost Of Energy) til neste generasjons OWSC-enheter. Videre vil prosjektet øke generell kunnskap om bølgeenergiens anvendbarhet og iboende egenskaper (for eksempel støtte til elektrisk nett) for ulike forretningsmodeller.

 

Metodene som skal brukes i prosjektet (som blant annet dempingskontroll og prediksjon - samt standardiserte spennings- og effektmoduler - vil være relevant også for mange andre Bølge energi systemer og -konvertere. Dette vil kunne generere nye standarder og algoritmer for PTO-kontroll og kan komme hele havenergibransjen til gode. En PTO i full skala vil bli validert i en PTO-testrigg som befinner seg hos AW-Energy i Finland.


Se prosjektets engelske sider for mer informasjon.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2021

Utforsk fagområdene