Til hovedinnhold
Norsk English

BATMAX - Batteristyring ved bruk av digitale tvillinger med flere domener

Fysikk- og databasert batteristyring ved bruk av digitale tvillinger med flere domener (BATMAX) tar sikte på å bane vei for avanserte neste-generasjons tilpasningsdyktige batteristyringssystemer

Kontaktpersoner

Dette for å gi oss batterier som er i stand til å oppfylle behovene og kravene til ulike mobile og stasjonære bruksområder.

Transportsektoren står for omtrent en fjerdedel av de totale klimagassutslippene i EU, hvor biler står for over 60 % av utslippene. EUs grønne vekststrategi fastsetter ambisiøse mål for å begrense klimaendringene, med alle 27 EU-medlemsland dedikert til å transformere EU til verdens første karbonnøytrale kontinent innen 2050. De har forpliktet seg til å redusere utslippene med minimum 55 % innen 2030 sammenlignet med 1990-nivåer, med mål om å oppnå et fossilfritt samfunn innen 2050. Utvikling av effektive og pålitelige batterisystemer er avgjørende for å nå disse målene.

BATMAX tar sikte på å bane vei for avanserte neste-generasjons tilpasningsdyktige batteristyringssystemer (Battery Management Systems - BMS) som er i stand til å oppfylle behovene og kravene til ulike mobile og stasjonære bruksområder. Hovedmålet med prosjektet er å bidra til å forbedre batterisystemets ytelse, sikkerhet, pålitelighet, levetid, levetidskostnader og dermed maksimere verdien som skapes ved drift av batterisystemene for ulike bruksområder. Dette oppnår man ved å lage et rammeverk for neste-generasjons batteristyring basert på store mengder data, både eksperimentelle, operasjonelle og syntetiske, tilpasningsdyktige fysikkbaserte modeller, passende reduserte rekkefølge-modeller for både fysiske BMS-algoritmer og sanntids flerskala digitale tvillinger. BATMAX utvikler et rammeverk for effektivt parameterisering av fysikkbaserte modeller. Dette er avgjørende for å redusere kostnadene ved modellutvikling og fremme bruk i BMS-er.

SINTEF Energi AS vil utvikle fysikkbasert parameterisering av batterimodeller, med data samlet inn fra eksperimentell testing av store batteriposeceller, og vil innlemme modelleringsrammeverket i en større BMS-infrastruktur.

Partnere:

Les mer på prosjektets webside.

 


Finansiert under: HORIZON Europe - Funded under Climate, Energy and Mobility Grant agreement ID: 101104013


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026

Utforsk fagområdene