Til hovedinnhold
Norsk English

CHEERS

Prosessen som benyttes i CHEERS er innrettet mot fjerning av forbrenningsrelatert CO2.

Kontaktperson

Teknologien karakteriseres ved ren oksygenforbrenning i et lukket system uten ekstern tilførsel av oksygen. Typisk for teknologien er at den kombinerer forbrenning av tunge hydrokarboner med enkel separasjon av CO2 samtidig som prosessen leverer nitrogen og vann som biprodukt.

CHEERS benytter metallholdige mineralers tilbøyelighet til å binde og frigjøre oksygen. Konseptuelt sirkuleres knuste mineraler i en lukket sløyfe hvor de vekselvis tilføres og avgir oksygen (chemical looping). Denne egenskapen gjør det mulig å tilføre nok oksygen til å opprettholde en kontinuerlig forbrenningsprosess selv med svært karbonrike brensler (chemical-looping combustion, CLC).

Hensikten med CHEERS er å videreføre resultater fra laboratorieskala (10, 30 og 150 kW) til bygging og demonstrasjon av en 3MW systemprototyp innrettet mot CO2-fangst. Den overordnede målsetningen er å verifisere egnethet under operative forhold basert på konkrete tekniske og økonomiske kriterier. Systemprototypen, som inkluderer dampgenerering og separasjon av CO2, skal redusere utslippene av CO2 med 96%. Dette foregår nesten uten andre tap enn hva som trengs for CO2-kompresjon med tanke på transport og lagring. Testanlegget skal bygges og drives i samsvar med de strengeste industrielle normer og standarder for miljø- og sikkerhet.

CHEERS-teknologiens kommersielle fortrinn ligger i fjerning av CO2 som dannes ved forbrenning av faste og gassformige hydrokarboner. I første rekke er dette aktuelt for industri som krever prosessdamp, særlig innenfor oljeraffinerier. Her vil CHEERS-prosessen kunne konvertere petroleumskoks og tunge oljefraksjoner til damp, praktisk talt uten utslipp av klimagasser. Dette vil være et viktig steg mot storskala karbonreduksjon også fra annen industriell aktivitet.

Cheerss website

CHEERS-konsortiet består av ni partnere:

  • SINTEF Energi (koordinator, Trondheim, Norge)
  • IFP Energies nouvelles (Lyon, Frankrike)
  • Tsinghua University (Beijing, Kina)
  • SINTEF Materialer og kjemi (Oslo, Norge)
  • Total (Frankrike)
  • Dongfang Boiler Group (Chengdu, Kina)
  • Zhejiang University (Hangzhou, Kina)
  • Politeknika Slaska (Gliwice, Polen)
  • Bellona (Brussel, Belgia).

CHEERS-prosjektet er planlagt med fem års varighet og et budsjett på 16.8 millioner Euro. Prosjektet finansieres gjennom EUs Horizon 2020 program for forskning og innovasjon (kontrakt No 764697) og Kinesiske myndigheter (Ministeriet for vitenskap og teknologi, MOST) og industri.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022

Utforsk fagområdene