Til hovedinnhold
Norsk English

Støtte interessenter innen karbonfangst, -bruk og -lagring tilhørende ETIP ZEP og IWG9

Det overordnede målet med dette prosjektet er å samle og videreutvikle et sterkt og inkluderende nettverk av interessenter innen karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS)

Kontaktperson

 Å effektivt koble sammen og koordinere aktiviteter mellom CCUS European Technology Innovation Platforms (ETIP ZEP) og CCUS SET Plan Implementation Plan Working Group (IWG9) - for å støtte utvikling og implementering av SET-planen.

Støtte til effektiv samordning av interessenter - inkludert industrien, forskere, offentlige myndigheter og sivilsamfunn - vil være avgjørende for å akselerere leveransen av CCUS forskning og innovasjonsaktiviteter og fremme nye politiske prioriteringer på EU- og nasjonalt nivå for implementeringen av CCUS. Dette vil være viktig for at Europa skal nå ambisiøse klimamål for 2030 og 2050.

Dette vil bli oppnådd gjennom effektiv samordning av aktiviteter i ETIP ZEP og IWG9 i et felles arbeidsprogram

  • etablering av nettverk og andre fora som gir interessenter muligheten til å samarbeide og samordne effektivt
  • dele ekspertise, erfaring og ressurser for å takle felles utfordringer
  • engasjere seg med andre programmer og eksterne interessenter
  • lette engasjementet og skape større samhandling og sammenheng mellom de ulike CCUS-aktivitetene
  • støtte CCUS-samfunnet i å utvikle klare strategier og anbefalinger med et sterkt kontinuerlig program for utbredelse, formidling og kommunikasjon.

Partnere:


Dette er et Horizon Europe prosjekt (Coordination and Support Action) finansiert av European Union Grant no 101075790


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025

Utforsk fagområdene