Til hovedinnhold
Norsk English

SETWIND

Den strategiske energiteknologiplana for EU (SET-Plan) ble lagt fram i 2008 og oppdatert i 2015. Den koordinerer europeisk forsking og innovasjon innen lavkarbonteknologi.

Kontaktperson

I 2018 leverte arbeidsgruppa for havvind-energi en implementeringsplan (SET-Plan Offshore Wind Implementation Plan). 

SETWind-prosjektet støtter opp under videre arbeid til denne arbeidsgruppa og legger til rette for gjennomføring av prioritert forsking og innovasjon gjennom internasjonal koordinering av nasjonalt finansierte prosjekt.

I prosjektet er SINTEF Energis rolle knyttet til utvikling av "lighthouse-prosjekt". Dette er store EU-prosjekt som vil løse forskningsutfordringer knyttet til Havvind gjennom mulitinasjonalt samarbeid som involverer de beste fagmiljøene i Europa.

Prosjektleder: Mattias Andersson, DTU

Partnere: 

  • EERA
  • ECN part of TNO
  • DTU
  • SINTEF
  • ForWind
  • CENER

Prosjektet er finansiert av EU H2020 - Grant agreement ID: 842231


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2021

Utforsk fagområdene