Til hovedinnhold
Norsk English

MultiPACK

Demonstrasjon av neste generasjons standardiserte, integrerte systempakker for kjøling og oppvarming til kommersielle og offentlige bygninger basert på miljøvennlige CO2-kompressoraggregater.

Kontaktperson

multiPACK logo

Utrullingen av nye, energieffektive plug-and-play-enheter vil redusere det spesifikke energiforbruket med mer enn 25 %, samtidig som eierens totale kostnader blir redusert.

Målet med MultiPACK er å bygge tillit hos sluttbrukerne gjennom demonstrasjoner av standardiserte, integrerte systempakker for kjøling og oppvarming installert i høy-energikrevende bygninger.

Egnetheten til CO2 varmepumpe- og kjøleteknologi for bruk i varme klimaer valideres gjennom vitenskapelig dokumentert bruk av innovative systempakker (alle deler laget i Europa) som bruker det naturlige arbeidsmediet CO2 samt de nyeste teknologiene for økt effektivitet.

EUs F-gassforordning gjør at sluttbrukeren må ta i bruk nye varmepumpeløsninger i nærmeste fremtid.

Den kommende prosessen med å erstatte varme-/kuldeenheter basert på ikke-fornybar gass eller F-gasser, spesielt i Sør-Europa, åpner for kommersielle muligheter for kulde- og varmepumpebransjen.

Særlig søreuropeiske leverandører må gis opplæring slik at de kan føle seg trygge på og motiverte til å tilby innovative varmepumpeløsninger, som for eksempel løsningene utviklet av MultiPACK.

Produsenter av slike systempakker er vanligvis små eller mellomstore bedrifter som for eksempel ENEX, og de har ikke muligheten til å teste nyvinninger i laboratoriemiljøer som simulerer virkeligheten. MultiPACK minsker dermed sluttbrukernes skepsis til nyvinninger og reduserer samtidig risikoen for at de ikke skal akseptere installering av demonstrasjons- eller valideringsenheter i bygningene sine.

Med den hensikt vil vi ta i bruk seks fjernstyrte og -overvåkede demonstrasjons- og valideringssteder på flere søreuropeiske lokasjoner for energikrevende sluttbrukere. De nye integrerte systempakkene gir nedkjøling samt romoppvarming og romkjøling med innendørs komfort og varmtvannssystemer av høy kvalitet. Den reelle ytelsen av disse leveransene vil bli målt og rapportert

Opplæringsmateriale til hjelp for sluttbrukere og leverandører for å sørge for vellykket implementering av integrerte systempakker vil bli gjort tilgjengelig via MulitPACK kommunikasjonssenter.

Prosjektkonsortium:

  • NTNU (Koordinator)
  • SINTEF
  • ENEX SRL (Italia)
  • Danfoss A/S (Danmark)
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (Italia)
  • MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SONAE S.A. (Portugal)
  • SISTAVAC SA (Portugal)

Se prosjektets webside

Rammeverk for finansiering: H2020-EE-2016-2017/H2020-EE-2016-RIA-IA

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019

Utforsk fagområdene