Til hovedinnhold
Norsk English

HydroFlex

HydroFlex prosjektet har til hensikt å utvikle ny teknologi som tillater høy fleksibilitet i operasjon av vannkraftverk. Med fleksibel operasjon menes raske effektendringer, hyppige start-stop, og muligheter for et bredere spekter av kraftsystem-bistand. Alt dette innenfor høye og stenge miljø; -og samfunnskrav, samtidig til å være økonomisk konkurransedyktig sammenlignet med alternative løsninger.

Kontaktperson

SINTEF Energi vil for det meste være involvert i Forsterkning og Testing av Isolasjonssystemer for Generator. Arbeidspakke 4 og oppgave 4.4 

Kraftelektronikk i generatorer fører til nye og annerledes spenningspåkjenninger i viklingenes isolasjon og halvledersystem. En hovedbekymring er innvirkningen på feltstyrende lakk og teip i endeviklingene. Vindingsdesign og spenningspåkjenninger er forskjellige for vannkraftgeneratorer sammenlignet med motorer under frekvensdrift.

Denne oppgaven tar for seg elektromagnetisk modellering og analyser av feltfordeling i viklingene og eksperimentell karakterisering av materialer for feltfordeling ved ulike spenninger og frekvenser.

Det vil utvikles laboratorie-modeller for endeviklinger, for å blant annet kunne utføre elektriske feltmålinger. Langtidsegenskapene til feltfordelere og isolasjon utsatt for bestemte harmoniske påkjenninger vil bli studert på utvalgte modeller.

Kontakter


Arbeidspakken er ledet av NTNU, og ABB deltar som prosjektpartner.

Prosjektets webside


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2022