Til hovedinnhold
Norsk English

Set4Bio - Levering av konkurransedyktige og effektive fornybare drivstoff og bioenergi i Europa

I SET4BIO samles private og offentlige aktører i en felles innsats for å mobilisere ressurser og stimulere investeringer for utplassering av bioenergi og fornybare drivstoff i stor skala i Europa.

Kontaktperson

SET4BIO har som mål å gjøre en vesentlig endring i etableringen av et konkurransedyktig marked for bioenergi og fornybare drivstoff i Europa og globalt, slik det er forutsatt i Energy Union og den integrerte strategiske energiteknologiplanen (SET-planen) som er godkjent av EU-medlemsland og land tilknyttet SET-planen.

Hva er SET-planen og «Plan of Action 8»?

Innflytelsesrik strategi

Strategien til SET4BIO er utformet rundt tre pilarer: aktivisering av interessenter, mobilisering av ressurser og stimulering av innovasjon.

Industrier og medlemsland sammen

For å oppnå målene som er fastsatt i Plan of Action 8, ønsker SET4BIO å involvere både industrielle aktører og representanter fra medlemslandene. I samarbeid med ETIP Bioenergy, som fungerer som et ankerpunkt, støtter SET4BIO arbeidsgruppen for tiltaksområde 8 (IWG 8) ved å fungere som et kompetansesenter, engasjere interessenter gjennom en deltakende tilnærming og fremme beste praksis for utvikling og oppskalering av teknologier for bioenergi og fornybare drivstoff.

Finansieringsplaner og finansieringsinstrumenter

Prosjektet har som mål å utarbeide en plan for finansiering av prosjekter for bioenergi og fornybare drivstoff som er fastsatt i planen for tiltaksområde 8. Alle tilgjengelige virkemidler fra både offentlig og privat sektor skal identifiseres og mobiliseres. Aktuelle finansieringsvirkemidler for dette formålet vil bli identifisert og mobilisert ved å aktivere og koordinere private og offentlige aktører, i tillegg til medlemslandene og Den europeiske union. Ressursene skal samles i en samordnet innsats.

Innovasjonsutfordringer 

Utfordringer for innovasjoner lanseres av SET4BIO skal for å skaffe nye forretningsmodeller, teknologier og prosesser som støtter avkarboniseringen av transportsektoren i Europa gjennom fornybare drivstoff og bioenergi. Prosjektet skal også organisere arrangementer og tilleggsinitiativer for å bygge bro mellom forsknings- og innovasjonsresultater og industriell anvendelse, både i SET-plan-land og globalt. Politiske anbefalinger blir oppsummert, og bidrag vil bli delt med et bredt publikum av eksperter og borgere.


Partnere:


Prosjektet SET4BIO har mottatt finansiering fra Den europeiske unions forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 Grant # 884524.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Utforsk fagområdene