Til hovedinnhold
Norsk English

HyPowerGT - Demonstrasjon av en gassturbinmotor drevet med opp til 100% hydrogen

Målet med HyPowerGT-prosjektet er å utvikle samt demonstrere en gassturbin som kan operere på hydrogen uten fortynning.

Kontaktperson

Baker Hughes NovaLTTM16 gas turbine, 100% H2 ready. NovaLTTM is a trademark of Baker Hughes and its affiliates. All right reserved.

Kjerneteknologien er en ny tørr lavutslippsforbrenningsteknologi (DLE H2) som er i stand til å håndtere blandinger av naturgass og hydrogen med konsentrasjoner opptil 100% H2.

Ny forbrenningsteknologi

Forbrenningsteknologien har blitt validert på TRL5 (tidlig 2021), installert på forbrenningssystemet til en 13 MWe industriell gassturbin (NovaLT12). I tillegg til å sikre et lavt utslipp og høy effektivitet, tilbyr DLE H2 forbrenningsteknologien brensel fleksibilitet og responskapasitet på linje med moderne gassturbinmotorer som er drevet med naturgass.

Den nye forbrenningsteknologien kan monteres i eksisterende gassturbiner. Dette gir muligheter for oppgradering av eksisterende infrastrukturer i industrien (kraftvarme), og tilbyr nye kapasiteter i kraftsektoren for stabilisering av strømnettverket og for mekanisk drift av andre maskiner. DLE H2-teknologien overholder de strengeste spesifikasjonene for brensel fleksibilitet, NOx-utslipp, oppstartstid og sikkerhet, som er angitt i den strategiske forsknings- og innovasjonsagendaen for 2021-2027.

Den nye DLE H2 forbrenningsteknologien vil bli ytterligere forbedret og modnet, og mot slutten av prosjektet vil den bli demonstrert på TRL7 på en 16,9 MWe gassturbinmotor (NovaLT16) drevet med brensel blandinger blandet med hydrogen fra 0-100% H2.

Innenfor dette brede spekteret legges det vekt på å oppfylle forhåndsinnstilte mål for:

  • Drivstoff fleksibilitet og håndteringsegenskaper
  • Konsentrasjon av hydrogenbrensel under oppstartfasen,
  • Evnen til å operere ved varierende hydrogeninnhold,
  • Minimum oppstartsrate, og
  • Sikkerhetsaspekter knyttet til ethvert nivå med hensyn til relaterte systemer og applikasjoner som retter seg mot industrielle gassturbinmotorer i klassen 10-20 MWe.

En digital tvilling vil bli utviklet for å simulere ytelses- og holdbarhetskarakteristikkene, etterligne sykliske operasjoner av en ekte kraftvarmeprosess i den italienske papirindustrien.

SINTEFs rolle

  • Prosjektkoordinator (WP1- Prosjektledelse)
  • Arbeidspakkeleder på WP2 (Modelleringsvurdering av DLE H2 forbrenningssystem) og utfører av en detaljert analyse for å forbedre nåværende semi-empiriske korrelasjoner av den turbulente brennhastigheten for hydrogen-luftflammer ved høyt trykk og intense turbulensforhold, som er spesifikt relevante for DLE H2 forbrenningssystemet i NovaLT16 Gassturbin. Resultatet av dette arbeidet vil bli brukt til å karakterisere forbrenningssystemet med tanke på termoakustikk og vurdere forbrenningssystemets stabilitet og sammensetningen av eksosgasser.
  • Leder Oppgave 4.3 (Risikoanalyse og risikostyring) som skal identifisere og analysere alle kjente feilmodi og feileffekter, samt ulykkes scenarier for de ettermonterte gassturbinene og deres umiddelbare driftsmiljøer.

Prosjektets nettside

Partnere

Finansiering

HyPowerGT støttes av Horizon Europe, Clean Hydrogen Partnership og dets medlemmer (GA 101136656) og det sveitsiske føderale departementet for økonomiske anliggender, utdanning og forskning, statssekretariatet for utdanning, forskning og innovasjon (SERI).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2027

Utforsk fagområdene