Til hovedinnhold
Norsk English

Thomas Indlekofer

Forsker

Thomas Indlekofer har vært forsker ved SINTEF Energi sin avdeling Termisk Energi siden 2021. Han fokuserer på forbrenningssystemer (gassturbiner, forbrenningsmotorer), drevet med karbonfrie drivstoffer som hydrogen og ammoniakk. Metodene og verktøyene er CFD (OpenFOAM) og eksperimenter. I tillegg jobber han med prosessmodelleringer (Aspen Plus, HYSYS) knyttet mot bruk av bioressurser.

Utdanning

PhD, Title: The dynamic nature of self-excited azimuthal modes in annular combustors, NTNU, Norway
MSc. Mechanical Engineering, KIT Karlsruhe, Germany
MSc. Energy Technologies, ITBA Buenos Aires, Argentina

Kompetanse og fagområder

Forbrenning, Akustikk, hydrogen, amoniakk, turbulens, utslipp, ustabiliteter, eksperimenter, prosesssimuleringer, CFD

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/indlekofer-thomas-887830147/?locale=en_US

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Klæbuveien 153
Trondheim