Til hovedinnhold
Norsk English

MaritimeNH3

MaritimeNH3 vil utvikle og dele kunnskap som skal legge til rette for realiseringen av en kostnadseffektiv verdikjede og sikker bruk av ammoniakk (NH3) som karbonfritt maritimt drivstoff.

Kontaktperson

Det er en allmenn enighet i maritim sektor om at shipping må gjennom en rask energi-omstilling. Den internasjonale maritime organisasjonen IMO, har forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp med minst 50% innen 2050, mens Norge har et mål om å bli et klimanøytralt samfunn innen 2050. Dette krever et skifte fra fossilt til karbonfritt drivstoff med lave (og til slutt helt fritt for) klimagassutslipp under produksjon, distribusjon og bruk. 

I likhet med hydrogen (H2), er amoniakk (NH3) et potensielt karbonfritt drivstoff med økende interesse fra maritim industri. Dette er fordi: 

  • NH3 krever halvparten så mye lagringsvolum sammenlignet med flytende hydrogen og ti ganger mindre enn lithium batterier. 
  • NH3 trenger ikke å lagres ved høyt trykk eller i kryogene temperaturer. 
  • Transport av NH3 i gassbærere er allerede en moden teknologi, som gir et godt utgangspunkt for den maritime industrien. 

MaritimNH3, fokuserer på å utvikle forbedrede modeller for sikkerhetsvurdering, metoder for teknisk-økonomiske analyser og klimagassvurdering av hele verdikjeden for ammoniakk samt for teknologisk utvikling for sluttbruk i NH3-drevne motorer og brenselceller. Prosjektet vil adressere barrierer knyttet til bruk av NH3 om maritimt drivstoff inkludert produksjon, kostnad, sikkerhet, regulering, teknologi for sluttbruker og forståelse av verdikjeden. 

MaritimNH3 er kompetanseutviklingsdelen av Grønn plattform prosjektet «Nettverk for bunkring av ammoniakk til bruk i skipsfart». Dette er et industridrevet prosjekt som har som mål å realisere et NH3 bunkringsnettverk gjennom å utvikle, konstruere og teste et skalerbart bunkringsknutepunkt for NH3, samtidig som det skal etableres en verdikjede for NH3 og et regulatorisk rammeverk. 

Det er mer informasjon om prosjektet
på de engelske sidene.


MaritimNH3 er et kompetansebyggende prosjekt for næringslivet finansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024