Til hovedinnhold
Norsk English

Nettverk for bunkring av ammoniakk til bruk i skipsfart

Ambisjonen er å bygge ut et nettverk med terminaler som gjør det mulig å benytte grønn ammoniakk som drivstoff i skip. En overgang til ammoniakk har på verdensbasis et potensiale for å redusere utslipp fra sjøfartsnæringen med én milliard tonn CO2 pr år. Den første bunkringsterminalen skal stå klar i 2023.

Kontaktperson

Ammoniakk har potensiale som nullutslippsdrivstoff, og kan gjøre det mulig å realisere en vesentlig dekarbonisering av skipsfartsindustrien. Grønn Plattform finansierer prosjektet "Ammonia fuel bunkering network", som består av en industridel og en kompetansedel.

Industridelen

Industridelen av prosjektet ledes av Azane Fuel Solutions, som er et samarbeid mellom ECONNECT Energy og Amon Maritime. Målet er å utvikle og demonstrere et fleksibelt og sikkert nettverk av terminaler for bunkring av ammoniakk for bruk i skip. Azane Fuel Solutions vil utvikle, bygge, teste og drive den første terminalen for mottak og levering av grønn ammoniakk i en norsk havn.

Det skal utvikles en full verdikjede ved å vurdere lokasjoner, markedspotensialer, og optimal distribusjon. Det legges stor vekt på sikkerhet i distribusjon og lagring av ammoniakk. Dette nås ved gjennomføring av grundige risikoanalyser, samt bidrag til videreutvikling av regelverk og prosedyrer for sikker ammoniakkhåndtering.

De teoretiske vurderingene skal munne ut i valg av et fysisk pilotanlegg for bunkring av ammoniakk, som skal stå klart i 2023.

Kompetansedelen

Kompetanseutviklingsdelen ledes av SINTEF. Målet er å utvikle og spre kunnskap som skal bidra til å løse tekniske utfordringer og sikkerhetsspørsmål i verdikjeden for ammoniakk som drivstoff i skip. Dette inkluderer design og bruk av ammoniakkdrevne motorer og brenselceller.

Laboratorie-eksperimenter og modellering vil anvendes for å forbedre brenselcellers levetid og motorforbrennings effektivitet. Det skal utvikles nye modeller for simulering av ammoniakkdispersjon, som vil gjøre det mulig å forbedre sikkerhetstiltakene for bunkerinsterminaler med ammoniakk.

Det skal også utarbeides metoder for teknoøkonomisk analyse og klimagassvurderinger av hele verdikjeden for ammoniakk, noe som vil støtte beslutningstakere i den kommende grønne omstillingen.

Alle resultater vil bli offentlig tilgjengelig for raskest mulig realisering av ammoniakk som maritimt drivstoff.

Prosjektpartnere


Prosjektet er finansiert gjennom regjeringens satsing Grønn plattform.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024