Til hovedinnhold
Norsk English

BEST - Batteries Europe Secretariat

Et nytt sekretariat for å gi energi til Batteries Europe

Kontaktperson

Den europeiske teknologi- og innovasjonsplattformen Batteries Europe er en helhetlig kilde for batterirelatert FoU. Det EU-finansierte BEST-prosjektet vil etablere et sekretariat for å styrke rollen til Batteries Europe ved å samle akademisk-, industriell- og forskningsekspertise.

Det vil styrke batteri-FoU-fellesskapet og støtte den eksisterende plattformen ved å skape synergier og øke arbeidsflyten blant initiativene.

Målsetning

BEST-konsortiet vil involvere eksperter fra arbeidsgrupper med representanter fra industri, akademia, beslutningstakere, forskere og borgere fra hele verdikjeden, spesielt ved å utvide deltakelsen innenfor underrepresenterte områder og land. BEST vil bidra til å oppnå synergieffekter blant aktørene innenfor batteri-FoU-landskapet, konsolidere arbeidsflyten mellom initiativene, lette fri og inkluderende tilgang til informasjon, styrke samarbeidet mellom industri og forskning for å fremme teknologiutvikling og redusere tiden det tar å få nye løsninger på markedet, forsterke Europas evne til å tiltrekke seg talenter og gi faktabaserte retningslinjer til beslutningstakere.

Sekretariatet vil samle ekspertise for å utvikle en strategisk FoU-agenda, utforme oppdaterte veikart, etablere KPI-er per applikasjon (transport, stasjonær, bærbar, osv.) for å fremme SET-planen, bidra til harmonisering av standarder og rapporteringsmetodikker, fremme utdanning innen batterifeltet og øke samfunnsbevisstheten. Sekretariatet vil organisere workshops etter mål, supplert med intervjuer med eksperter, diskusjonsforum, gjennomgang av vitenskapelige artikler, osv. for å konfrontere dagens kunnskapsnivå med fremtidige trender, med tanke på internasjonale tendenser.

BEST består av 11 partnere og 4 tilknyttede enheter, ledet av Innonergy. Partnerne er pådrivere for hovedinitiativ i Europa relatert til batterier, noe som har muliggjort etablering av samarbeidsstrømmer for å ta Batteries Europe-plattformen til neste nivå.

Partnere:

Les mer:


Finansiert under Climate, Energy and Mobility, Grant agreement ID: 101069676


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025