Til hovedinnhold
Norsk English

REPAIR - Fjerning av ikke-CO2 klimagassutslipp for å støtte ambisiøse klimaoverganger

Prosjektet ønsker å forberede en teknisk og økonomisk plattform for storskala fjerning av andre klimagasser enn CO2 fra ikke-fossile kilder.

Kontaktperson

Målet med REPAIR-prosjektet er å utvikle og implementere teknologier som fjerner andre klimagasser enn CO2 fra atmosfæren og landbrukssektoren. Fjerning av slike klimagasser, som metan (CH₄) og lystgass (N₂O), kan potensielt bidra til å dempe global oppvarming i de kommende tiårene.

SINTEF deltar i disse delene av prosjektet:

  • Utvikling av konseptuell design for prosesser for fjerning av klimagasser og optimalisering.
  • Utvikling av retningslinjer og gjennomføring av teknisk-økonomisk analyse for teknologier for negativ utslippsreduksjon.

Hovedmål:

  • Verifisere consept (TRL 3-4) for teknologier som fjerner CH₄ (og muligens N₂O) fra utvannede (<1 %-volum) ikke-fossile kilder.
  • Evaluere det tekniske, økonomiske, miljømessige, sosiale og politiske samsvaret, samt modellering av konsekvensene disse teknologiene vil ha for å begrense global oppvarming.
  • Målet med prosjektet er å utvikle filtre som enten skiller ut eller omdanner klimagasser i luften, og som kan plasseres i ventilerte fjøs eller til og med på åpne felt.
  • Studere potensialet for integrasjon av denne teknologien med eksisterende teknologier for direkte luftfangst av CO₂.
  • Identifisere sammen med interessenter muligheten for oppskalering av teknologiene under reelle forhold.
  • Grunnlag for prototyper, fullskala demonstrasjoner og kommersialisering.

Partnere:

Se prosjektets nettside for mer informasjon.


Prosjektet er finansiert av Horizon Europe under kategorien Klima, Energi og Mobilitet, Grant# 101069905.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2026

Utforsk fagområdene