Til hovedinnhold
Norsk English

StoRIES – Storage Research Infrastructure Eco-System

Energilagring er avgjørende for energiomstillingen, men ingen enkeltstående lagringsteknologi som finnes i dag kan møte denne utfordringen på egen hånd.

Kontaktperson

Snarere kreves det en kombinasjon av ulike lagringsteknologier for å kunne levere god nok ytelse når det gjelder kapasitet, fleksibilitet og bærekraft. Av den grunn skal StoRIES fokusere på utvikling av hybride energilagringsløsninger som kombinerer det beste fra flere teknologier.

For å tilrettelegge for dette, har StoRIES som mål å samle og tilgjengeliggjøre et nettverk ("eco-system") av internasjonalt fremdragende forskningsinfrastruktur for å muliggjøre innovasjon og kunnskapsutveksling mellom energilagringseksperter.

Prosjektet vil også tilby utdanning og opplæring både for industriaktører og forskningsinstitusjoner slik at man akselererer utviklingen av fremtidens innovative hybridløsninger, med fokus ikke bare på den rent tekniske opplæringen rundt energilagring, men også på de omkringliggende økologiske, juridiske, økonomiske og sosiale aspektene. StoRIES har til hensikt å muliggjøre gjensidig forståelse og samarbeid på tvers av energilagringsteknologier, slik at man sammen kan flytte forskningsfronten for alle lagringsteknologier og hybride løsninger.

«Samlingen av kunnskap innen vitenskap og industri åpner for synergier som ofte blir undervurdert. Samtidig vil vi gjøre energilagringsforskningen mer helhetlig og tilføre sosiotekniske og økologiske aspekter. Internasjonale klimaavtaler gir retning for utviklingen av energisystemet frem mot 2050, og dette innebærer utfordringer som vi bare kan løse sammen.», sier koordinatoren Stefano Passerini, og understreker viktigheten av tverrfaglig samarbeid og kunnskapsutveksling.

Konsortiet inkluderer totalt 17 partnere, som er teknologiinstitutter, universiteter og industrirepresentanter, og 30 tilknyttede deltakere fra 17 land med komplementær teknisk, teoretisk og metodisk ekspertise, samt et internasjonalt ekspertutvalg for rådgivning på spesifikke tema.

StoRIES er et fireårig forskningsprosjekt finansiert av EU-kommisjonen under Horizon 2020-programmet (Grant agreement no. 101036910) og ledes av Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

StoRIES kick-off
StoRIES oppstartsmøte i Ulm, Tyskland, 25. November 2021.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Utforsk fagområdene