Til hovedinnhold
Norsk English

GATEWAY

GATEWAY er et Horisont 2020 prosjekt for å aksellerere igangsetting av CO2-fangst, -transport og -lagring i Europa.

Kontaktperson

Accelerating a shift towards deployment of CCS in Europe through a cross-border CO2 transport infrastructure

Hensikten med CO2-håndtering/CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er å minimere utslippene av CO2 fra fossilt brensel som fortsatt trengs i vårt energisystem. Ifølge International Energy Agency er CCS den tredje viktigste tiltaket for å begrense global oppvarming.

CCS er ikke lønnsomt i dagens energisystem, og man trenger nye rammebetingelser i Europa for å lykkes med implementering av CCS. Det er dette GATEWAY prosjektet skal forske på.


GATEWAY er finansiert av Horisont 2020.


Partnere i prosjektet.

  • SINTEF Energy Research (Norge – koordinator)
  • TNO (Nederland)
  • Forschungszentrum Julich (Tyskland)
  • University of Leeds (Storbritannia)
  • Progressive Energy Limited (Storbritannia) 
  • Ecofys (Nederland)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2017