Til hovedinnhold
Norsk English

SynoProtein

Fangst av karbon fra syntesegass til enkeltcelleprotein (ECP) og bruk som ingrediens i fiskefôr

Kontaktpersoner

SynoProtein har som mål å utvikle og demonstrere en karbonnegativ prosess som omdanner rester fra sagbruk til enkeltcelleproteiner for fiskefôr, samtidig som det produserer biokull som tilsetning til dyrefôr. Videre kan systemet for hvert tonn med tørket sagbruksavfall det behandler, fange karbon tilsvarende 1,97 tonn CO2.

Ved å omdanne lavverdi biprodukter til høyverdige bioprodukter, vil SynoProtein tilby en bærekraftig alternativ proteinkilde til soyabønner (en dyrking som er energi- og klimaintensiv) og villfiskprotein, ressurser som er begrenset. Dette vil bidra til å møte fremtidig etterspørsel etter proteiner, samtidig som det reduserer negative miljøpåvirkninger av sagbrukenes avfallshåndtering og bidrar til tilleggsverdi for akvakultur.

Mål

Hovedmålet med SynoProtein er å demonstrere gjenvinning av sagbruksavfall i en pilot med en produksjonskapasitet på 5 kg per dag for produksjon av både enkeltcelleproteiner og biokull. For å oppnå dette, har prosjektet som mål å:

  • Utvikle en utslippsfri prosess som integrerer termokjemiske (pyrolyse) og biologiske (fermentering) trinn;
  • Skalere opp produksjonen av enkeltcelleproteiner i en pilot;
  • Undersøke hvor egnet enkeltcelleproteinene og biokullet er for fiskeoppdrett og jordbruksfôr;
  • Kvantisere karbonlagring og -bruk, vurdere miljøpåvirkninger og analysere livssyklusen for hele verdikjeden - fra skogbruk til fôrproduksjon;
  • Formidle resultater til interessenter, øke offentlig bevissthet og utvikle en forretningsplan for markedsinngang.

SynoProtein forventes å føre til flere positive effekter:

  • Det vil øke potensialet for karbonfjerning til biobaserte systemer, med forventet årlig karbonfangst fra prosessene på opp til 200 000 tonn CO2 innen 2033. Også innen 2033 kan implementeringen av SynoProtein-systemet forhindre nesten 460 000 tonn CO2-utslipp sammenlignet med produksjon av fiskefôr fra soyabønner.
  • Det vil forbedre miljøytelsen til biobaserte prosesser ved å unngå utslipp av farlige stoffer. Sammenlignet med produksjon av fiskefôr fra soyabønner, vil implementeringen av systemet frigjøre 147 kvadratkilometer med land og spare 630 700 kubikkmeter vann innen 2033.
  • I motsetning til konvensjonelle omdanningsprosesser for sagbruksavfall, som papirproduksjon eller varmegenerering, vil det skape verdi på en karbonnegativ måte. Hvert år kan systemet gjenvinne 160 000 tonn skogbruksavfall og produsere  86.400 tonn encelleprotein til bruk i fiske- og dyrefôr, og verdien av dette er estimert til 175 millioner euro.
  • Klima- og økonomisk merverdi fra prosjektet vil deles med interessenter for å øke aksept og bruk av løsningene. Prosessen kan redusere produksjons- og salgsprisene for enkeltcelleproteiner med halvparten, noe som fører til besparelser på 129,6 millioner euro innen 2033, samtidig som den skaper 260 arbeidsplasser og reduserer Europas avhengighet av fôrimport.

Partnere:


Finansiert av Horizon Europe under Mat, Bioøkonomi, Naturressurser, Jordbruk og Miljø, Tilskudd # 101112345.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2028

Utforsk fagområdene