Til hovedinnhold
Norsk English

FLEX4H2 – Dekarbonisert Kraft

Prosjektet tar sikte på å validere et brenselsfleksibelt, to-trinn (sekvensielt) forbrenningssystem, kalt Constant Pressure Sequential Combustor (CPSC) og utviklet av Ansaldo Energia, for drift med enhver hydrogenkonsentrasjon i naturgass, opptil 100 % H2.

Kontaktperson

Det nye forbrenningsdesignet vil være fullstendig ombyggbar for eksisterende gasskraftturbiner, og dermed gi betydelige muligheter for oppgradering av eksisterende ressurser.

SINTEF leder Arbeidspakke 2 (numerisk simulering) og deltar i følgende aktiviteter:

  • Numerisk vurdering og prediksjon av effektene av H2-tilsetning (opptil 100%) på flammestabiliteten og utslippene til andre trinn av CPSC.
  • Definisjon og gjennomføring av sampling av data som er nødvendig for karakterisering av forbrenningsdynamikkens respons til CPSC-systemet til H2-tilsetning (opptil 100%).

Mål:

Design og utvikling av H2-forbrenningssystem
FLEX4H2 vil utvikle og validere et sikkert, effektivt og svært brennstoff-fleksibelt forbrenningssystem som er i stand til å operere med hvilken som helst konsentrasjon av hydrogen opptil 100% H2, ved H-Class driftstemperaturer, samtidig som det oppfyller utslippsmålene uten bruk av fortynningsmidler.

Validering og demonstrasjon
Forbrenningssystemet vil bli validert med opptil 100% H2 under relevante driftsforhold. Prototypen i full størrelse vil gjennomgå atmosfærisk og høytrykkstesting opp til Teknologinivå (TRL) 6.

Presentasjon av veier
Prosjektet vil etablere pålitelige strategier for å realisere prosjektets mål og utnyttelse av prosjektets resultater og dermed danne grunnlaget for et solid bidrag til EU Green Deal mot dekarbonisering av den elektriske kraftsektoren innen 2030 og videre.

BURNER-GT36_H2-COMBUSTION_2000.jpg

Effekt:

  • Bidrag til Net Zero plan
  • Fremskynde overgangsfasen
  • Ny forbrenningsteknologi
  • Effektiv nettbalansering
  • Gjenbruk av eksisterende infrastruktur

Partnere:

Prosjektets brosjyre -  Se FLEX4H2 sin nettside for mer informasjon.


Dette prosjektet støttes av Clean Hydrogen Partnership og dets medlemmer Hydrogen Europe og Hydrogen Europe Research (GA 101101427), samt det sveitsiske føderale departementet for økonomi, utdanning og forskning, statssekretariatet for utdanning, forskning og innovasjon (SERI).


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026

Utforsk fagområdene