Til hovedinnhold
Norsk English

V-ACCESS - Vessel Advanced Clustered and Coordinated Energy Storage Systems

Et prosjekt med en tverrfaglig tilnærming for å akselerere utviklingen av innovative energilagringssystemer som kan supplere batterier for nullutslippsfartøy.

Kontaktperson

Målsettinger:

 • Akselerere utviklingen av innovative energilagringssystemer gjennom tverrfaglig tilnærming for å supplere batterier for nullutslippsfartøy.
 • Valideringsprosess, som vil dra nytte av eksisterende fasiliteter for demonstrasjoner / simuleringer:
  • ETEF-lab (Universitetet i Trieste): HiL-effektforsøk/fullskalatestdemonstrator med et likestrømsmikronett som emulerer et skips elektriske distribusjonsnett med høy nøyaktighet.
  • ShIL-lab (Universitetet i Genova): kontroll-HiL-eksperimenter. Nå TRL 5.
 • Nå TRL-nivå 5. De foreslåtte teknologiene er allerede validert på laboratorienivå (TRL 3) i tidligere EU-, nasjonale og internasjonale prosjekter og vil nå TRL 5 ved prosjektets slutt.

Prosjektpartnere

14 partnere fra 6 europeiske land: Storbritannia, Italia, Norge, Estland, Tyskland og Hellas

 • 4 fremstående akademiske institusjoner og 3 forsknings- og teknologiorganisasjoner med ekspertise innen energilagring, kraftelektronikk, elektriske skipskraftsystemer, marintransport og marinefartøy
 • 3 skipsbyggere, med ekspertise innen en rekke fartøyer og integrasjon av elektriske systemer for å sikre en realistisk industriell og kommersiell visjon for prosjektets resultater
 • 2 industrielle teknologileverandører av energilagringsenheter
 • 2 skipsklassifiseringsselskaper med grundig ekspertise innen marine standarder og uavhengig vurdering og sertifisering av sikkerhetsrisikoer og metoder for risikoredusering.

Se prosjektets nettside for mer informasjon.


Finansiert av Horizon Europe under klima, energi og mobilitet, Grant # 101096831.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2026